Skolledning

Skolkansliet är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. Verksamhetscontroler (VhC) på institutionerna hör också hit.

Skolchef

Pär Jönsson
Pär Jönsson
professor, skolchef 087908375

Vice skolchef

Grundutbildningsansvarig

Forskarutbildningsansvarig

Malin Selleby
Malin Selleby
professor, enhetschef 087908389

Chef för verksamhetsstödet

Fakultetsförnyelseansvarig

Kontakta skolledningsgruppen/dekangruppen

Du kan nå skolledningsgruppen via dekangrupp-itm@kth.se .

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2020-01-22