Skolkansli, skolledningen

Skolkansliet är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. Verksamhetscontroler (VhC) på institutionerna hör också hit.

Skolkansliets handlingsplan

ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet
Pär Jönsson
Pär Jönsson
Prodekan/vice skolchef 087908375
ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet
Christina Carlsson
Christina Carlsson
Administrativ chef 087907662
ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet

Skolkansliet leds av skolans administrativa chef.

Besöksadress

Den centrala skolledningen sitter på Osquars Backe 31, 4 tr i Södra tornet, KTH Campus. Övrig administration sitter på Lindstedsvägen 30, KTH Campus. Verksamhetscontrollers (VhC) sitter på respektive institution.

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Skolkansli
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm