Till innehåll på sidan

Verksamhetsstöd ITM

Verksamhetsstödet omorganiseras successivt på KTH för att senast 2026 bli ett gemensamt verksamhetsstöd med liknande processer.

Från 1 april 2024 ingår HR, ekonomi och kommunikation i en gemensam organisation. Resterande stödfunktioner ligger på ITM skolkansli. Tills vidare finns stödsidor för respektive funktion här:

Skolkansli

Kontakta ITM skolkansli 

Besöksadress: Lindstedtsvägen 30, KTH Campus – kommunikation, ekonomi, personalstab, servicecenter och utbildningskansli. Verksamhetscontrollers sitter på respektive institution.

Postadress:

KTH Industriell teknik och management
Skolkansli ITM
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

Funktionsansvariga inom ITM skolkansli

Inom skolkansliet handläggs och bereds frågor inom följande områden:

Funktion Kontakt

Ledningskansli

Utbildning

Servicece och
infrastruktur