Till innehåll på sidan

Kontakta HR ITM

HR ITM:s uppdrag är att vara en servicefunktion gentemot ITM-skolans anställda. Här finns kontaktuppgifter till medarbetare och funktionsmailadresser för personalrelaterade frågor på ITM.

HR ITM arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

Kontakta HR ITM

Du kan nå HR ITM via persadm@itm.kth.se .

Ska du rekrytera lärare kontaktar du ITMlarartillsattningar@itm.kth.se

Besöksadress är Lindstedtsvägen 30/Teknikringen 18. 

På ITM's sidor och personalfrågor hittar du deadlines, rutiner och viktiga länkar

Ansvariga för HR

Vi jobbar på HR ITM

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Öhman Marina HR-handläggare +46 8 790 79 85
Lindbom Sofia HR-ansvarig +46 8 790 70 98
Wallgren Maria HR-handläggare +46 8 790 76 53
Elfving Blomster Susanna HR-handläggare +46 8 790 70 53
Tersmeden Katarina HR-handläggare, kvalificerad +46 8 790 79 99
Rezai Jahaghi Azadeh HR-administratör +46 8 790 71 74
Öberg Maya HR-handläggare
Zana Dalia HR-handläggare
Ljungqvist Rebecca HR-administratör +46 8 790 92 53
Andersson Sara HR-handläggare