Till innehåll på sidan

ITM:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen har möten på tisdagar jämna veckor, kl. 13:00 - 15:00, och den består av skolledningen, prefekter samt vice GA och FA.

Kontaka ITM-skolans ledningsgrupp

Du kan nå ITM-skolans ledningsgrupp via ledningsgrupp-itm@kth.se

Ledningsgruppen har möten på tisdagar jämna veckor, kl. 13:00 - 15:00. 

Vi ingår i skolans ledningsgrupp

Roll Kontaktuppgifter
Skolchef och ordförande för gruppen
Vice skolchef
Andre vice skolchef
Administrativ chef
Vice Administrativ chef
Prefekt, Energiteknik
Prefekt, Materialvetanskap
Prefekt, Industriell ekonomi
Prefekt, Produktionsutveckling
Prefekt, Maskinkonstruktion
Prefekt, Lärande
Vice grundutbildningsansvarig
Vice forskarutbildningsansvarig