Till innehåll på sidan

ITM:s ledningsgrupp

Ledningsgruppen har möten på tisdagar jämna veckor, kl. 13:00 - 15:00, och den består av skolledningen, prefekter samt vice GA och FA.

Kontaka ITM-skolans ledningsgrupp

Du kan nå ITM-skolans ledningsgrupp via ledningsgrupp-itm@kth.se

Ledningsgruppen har möten på tisdagar jämna veckor, kl. 13:00 - 15:00. 

Vi ingår i skolans ledningsgrupp

Roll Kontaktuppgifter
Skolchef och ordförande för gruppen
Vice skolchef
Andre vice skolchef
Kanslichef ITM
Chef för ledningskansli ITM
Prefekt, Energiteknik
Prefekt, Materialvetanskap
Prefekt, Industriell ekonomi
Prefekt, Produktionsutveckling
Prefekt, Maskinkonstruktion
Prefekt, Lärande
Grundutbildningsansvarig
Vice grundutbildningsansvarig
Vice forskarutbildningsansvarig