Till innehåll på sidan

Webbredaktörer på ITM

Skolans externa webbsida sköts av kommunikationsstaben, främst av skolans utsedda webbansvarige. Varje institution och centrum har också sin egna webbplats som editeras av redaktörer ute i verksamheten.

Webbansvarig

Webbredaktörer för ITM:s institutioner 

Kontakta webbansvarig eller redaktör på din institution / enhet om du vill ändra något på en webbsida. 

Webbplats Roller och kontaktuppgifter
Energiteknik (EGI)

Delwebbansvarig: Oxana Samoteeva  
Redaktör utbildning och exjobb: Chamindie Senaratne
Redaktör Energisystem: Camilo Ramirez Gomez
Redaktör Kraft- och värmeteknologi: Thomas Nordgreen
Redaktör Tillämpat Termodynamik och kylteknik: Björn Palm
Redaktör Tillämpat Termodynamik och kylteknik: Davide Rolando

Produktionsutveckling Delwebbansvarig: Wajid Ali Khilji
Redaktör: Eleonora Boffa
Redaktör: Rebecca Hansén
Industriell ekonomi och organisation (Indek)
 
Delwebbansvarig: Sebastien Gustin
Lärande

Delwebbansvarig: Madeleine Tucker Smith
Redaktör Digitalt lärande: Alex Alexandersson , Björn Ström
Redaktör Lärande i STEM: Madeleine Tucker Smith
Delwebbansvarig Språk och kommunikation: Kristina Knauff
Redaktör Språk och kommunikation: Björn Kjellgren
Redaktör Språk och kommunikation: Renée Malmgren
Redaktör Språk och kommunikation: Viktor Englund
Redaktör Språk och kommunikation: Ida Pinho
Redaktör Språk och kommunikation: Yoko Takau Drobin
Redaktör Språk och kommunikation: Susanna Zeitler Lyne

Maskinkonstruktion (MMK) Delwebbansvarig: Vakant. Ulrika Georgsson  backar upp
Materialvetenskap (MSE)

Delwebbansvarig: Vakant. Ulrika Georgsson  backar upp
Redaktör Avancerade instrument: Prasath Babu Revathy Rajan
Redaktör Avancerade instrument: Peter Hedström
Redaktör Egenskaper: Stephan Schönecker 
Redaktör Processer: Christopher Hulme-Smith  
Redaktör Processer: Serg Chanouian
Redaktör Processer: Nils Andersson
Redaktör Strukturer: Joakim Odqvist  
Redaktör Strukturer: Malin Selleby

Webbredaktörer för ITM:s centra och centrumliknande verksamheter

Webbplats Roller och kontaktuppgifter
CeXs Delwebbansvarig: Denise Mc Cluskey
Circular Economy Initiative Redaktör: Sayyed Shoaib Ul Hasan
Climate Action Centre Delwebbansvarig: Alexandra von Kern

Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se

DMMS Innehållsägare: Andreas Archenti
Redaktör:
Hero-m 2i

Delwebbansvarig: Alexander Dahlström
Redaktör: Victor Lamelas cubero
Redaktör: Benjamin Neding

ICES Delwebbansvarig: Martin Törngren
IRIS Delwebbansvarig: Denise Mc Cluskey
ITRL Delwebbansvarig: Malin Danielsson
Redaktör: Liselotte Mulder
Redaktör: Claudia Andruetto
Redaktör: Jonas Mårtensson
Redaktör: Mikael Nybacka
KTH Live-in Lab Innehållsägare: Jonas Anund Vogel  
Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se
Leancentrum

Redaktör: Pia Bernengo
Redaktör: Johanna Strömgren

MMD Delwebbansvarig: Carl Dahlberg
PMH application lab Redaktör: Adam Andersson
Prototypcenter Innehållsägare: Anton Boström
TECoSA Redaktör: Martin Törngren
Redaktör: James Gross
Redaktör: Vicki Derbyshire
Vetenskapens hus Webbansvarig: Elisabet Bergknut

Webbredaktörer och innehållsägare för ITM på intranätet

Intra.kth.se/itm och dess undersidor uppdateras av webbansvarig på skolan, men undantag för vissa undersidor som har egna redaktörer. Innehållsägare publicerar inte på webbsidan, men har ansvar för dess innehåll och förser webbansvarig med uppdaterad information. 

Webbsidor Roll och kontaktuppgifter
intra.kth.se/itm Webbansvarig: Ulrika Georgsson

Redaktör: Alexandra von Kern

Ekonomi på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Ekonomiansvarig ITM
Inköpssidor på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Inköpsansvarig ITM
Miljö och hållbar utveckling på intra.kth.se Innehållsägare: Christina Carlsson  
Personalsidor på intra.kth.se/itm Redaktör: Marina Öhman
Redaktör: Sandra Strandberg
Servicecenter på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Annika Lilja
Utbildningskansliet på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Henrik Sahlström