Till innehåll på sidan

Webbredaktörer på ITM

Skolans externa webbsida sköts av kommunikationsstaben, främst av skolans utsedda webbansvarige. Varje institution och centrum har också sin egna webbplats som editeras av redaktörer ute i verksamheten.

Webbansvarig

Webbredaktörer för ITM:s institutioner 

Kontakta webbansvarig eller redaktör på din institution / enhet om du vill ändra något på en webbsida. 

Webbplats Roller och kontaktuppgifter
Energiteknik (EGI)

Delwebbansvarig: Oxana Samoteeva  
Redaktör utbildning och exjobb: Chamindie Senaratne
Redaktör Energisystem: Camilo Ramirez Gomez
Redaktör Kraft- och värmeteknologi: Priscila Nascimento
Redaktör Tillämpat Termodynamik och kylteknik: Davide Rolando

Produktionsutveckling Delwebbansvarig: Vakant
Redaktör: Wajid Ali Khilji
Redaktör Industriella produktionssystem: Eleonora Boffa
Redaktör Industriell produktionsledning och logistik:
Redaktör Tillverkning och mätsystem: Bernd Peukert
Redaktör utbildning: Rebecca Hansén
Industriell ekonomi och organisation (Indek)
 
Delwebbansvarig: Sebastien Gustin
Lärande

Delwebbansvarig: Madeleine Tucker Smith
Redaktör Digitalt lärande: Björn Ström
Redaktör Lärande i STEM: Madeleine Tucker Smith
Delwebbansvarig Språk och kommunikation: Kristina Knauff
Redaktör Språk och kommunikation: Björn Kjellgren
Redaktör Språk och kommunikation: Renée Malmgren
Redaktör Språk och kommunikation: Viktor Englund
Redaktör Språk och kommunikation: Ida Pinho
Redaktör Språk och kommunikation: Susanna Zeitler Lyne
Redaktör Språk och kommunikation: Karin Borell

Maskinkonstruktion (MMK) Delwebbansvarig: Vakant.
Innehållsansvarig: Martin Edin Grimheden
Redaktör Mekatronik: Georgios Andrikopoulos
Redaktör Mekatronik och utbildning: 

Vicki Derbyshire
Redaktör Integrerad produktutveckling: Johan Arekrans

Materialvetenskap (MSE)

Delwebbansvarig: Vakant.
Innehållsansvarig: Joakim Odqvist
Redaktör Hultgren labb: Prasath Babu Revathy Rajan
Redaktör Egenskaper: Stephan Schönecker 
Redaktör Processer: Christopher Hulme-Smith  
Redaktör Processer: Serg Chanouian
Redaktör Strukturer: Joakim Odqvist  
Redaktör Strukturer: Malin Selleby

Webbredaktörer för ITM:s centra och centrumliknande verksamheter

Webbplats Roller och kontaktuppgifter
CeXs Delwebbansvarig: Denise McCluskey
Circular Economy Initiative Redaktör: Sayyed Shoaib Ul Hasan
Climate Action Centre Delwebbansvarig: Alexandra von Kern

Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se

Dig-IT Lab

Innehållsägare: Jonas Anund Vogel

Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se

DMMS Innehållsägare: Andreas Archenti
Redaktör: Sara Kiprijanova
ICES Delwebbansvarig: Martin Törngren
IRIS Delwebbansvarig: Denise McCluskey
ITRL Delwebbansvarig: Alexandra von Kern
Redaktör: Claudia Andruetto
Redaktör: Jonas Mårtensson
Redaktör: Mikael Nybacka
Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se
KTH Live-in Lab Innehållsägare: Jonas Anund Vogel  
Redaktör: Marco Molinari
Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se
Leancentrum

Redaktör: Pia Bernengo
Redaktör: Johanna Strömgren

MMD Delwebbansvarig: Carl Dahlberg
NEXT

Delwebbsansvarig: Denise McCluskey
Redaktör: centrumsupport@itm.kth.se

Prototypcenter Innehållsägare: Anton Boström
TECoSA Redaktör: Martin Törngren
Redaktör: James Gross
Redaktör: Vicki Derbyshire
Vetenskapens hus Webbansvarig: Elisabet Bergknut

Webbredaktörer och innehållsägare för ITM på intranätet

Intra.kth.se/itm och dess undersidor uppdateras av webbansvarig på skolan, men undantag för vissa undersidor som har egna redaktörer. Innehållsägare publicerar inte på webbsidan, men har ansvar för dess innehåll och förser webbansvarig med uppdaterad information. 

Webbsidor Roll och kontaktuppgifter
intra.kth.se/itm Webbansvarig: Ulrika Georgsson
Ekonomi på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Ekonomiansvarig ITM
Inköpssidor på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Inköpsansvarig ITM
Miljö och hållbar utveckling på intra.kth.se Innehållsägare: Christina Carlsson  
Personalsidor på intra.kth.se/itm Redaktör: Gabriella Brajkovic
Servicecenter på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Annika Lilja
Utbildningskansliet på intra.kth.se/itm Innehållsägare: Andreas Alm Arvidsson