Till innehåll på sidan

Centrumföreståndare

Skolan har ett flertal forskningscentra som vart och ett leds av en föreståndare.

Centrum Kontakt

Center for Mechanics and Materials – MMD

MMD webbplats

Center for X-rays in Swedish materials science – CeXS

​​​​​​​CeXS webbplats

​​​​​​​

Centre for Design and Management of Manufacturing Systems – DMMS

DMMS webbplats

Excellence in production research – XPRES​​​​​​​

XPRES webbplats

Integrated Transport Research Lab – ITRL

ITRL webbplats

KTH:s centrum i inbyggda system – ICES

ICES webbplats

Leancentrum

Leancentrums webbplats

KTH Live-in Lab

KTH Live-In Lab webbplats

Prototypcenter

Prototypcentrum webbplats

​​​​​​​Trustworthy Edge Computing Systems and Applications – TECoSA

TECoSA webbplats

Vetenskapens hus

Vetenskapens Hus webbplats