Till innehåll på sidan

Kontakta ITM's institutioner

Under ITM-skolan finns sex institutioner där skolans utbildningsverksamhet och forskning finns. De är lokaliserade vid KTH Campus och KTH Södertälje.

Energiteknik (EGI)

EGI:s webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Energisystem
Enhetschef Kraft- och värmeteknologi
Enhetschef Tillämpad termodynamik
Centrumföreståndare Dig-IT Lab
Centrumföreståndare KTH Live-In Lab
Centrumföreståndare KTH Climate Action Centre

Produktionsutveckling (IPU)

IPU:s webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller och administrativ platschef Södertälje
Enhetschef Produktionsledning och strategiskt underhåll
Enhetschef Avancerade underhållssystem och produktionslogistik
Enhetschef Tillverkning och mätsystem
Enhetschef för Industriella produktionssystem
Centrumföreståndare Leancentrum
Centrumföreståndare XPRES
Centrumföreståndare DMMS

Industriell ekonomi och organisation (INDEK)

INDEK:s webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutb.
Doktorsprogramansvarig
Programansvarig doktorand
Verksamhetscontroller
Enhetschef Redovisning, Finansiering, Nationalekonomi och Organisation
Enhetschef Management & teknologi
Enhetschef Hållbarhet, industriell dynamik & entreprenörskap
 

Lärande

Lärandes webbplats

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor
Verksamhetscontroller
Enhetschef Digitalt lärande
Enhetschef Lärande i STEM
Enhetschef Språk och Kommunikation
Föreståndare Vetenskapens Hus

Maskinkonstruktion (MMK)

MMK:s webbplats

ledning@md.kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Integrerad produktutveckling och design
Enhetschef Mekatronik och inbyggda styrsystem
Enhetschef System- och komponentdesign
Centrumföreståndare ICES
Centrumföreståndare ITRL
Centrumföreståndare TECoSA 
Laboratoriechef

Materialvetenskap (MSE)

MSE:s webbplats ​​​​​​​

inst@mse.kth.se

Roll Kontaktuppgifter
Prefekt
Studierektor grundutbildning
Doktorsprogramansvarig
Verksamhetscontroller
Enhetschef Egenskaper Vakant
​​​​​​​Enhetschef Processer
Enhetschef Strukturer
Enhetschef Hultgren labb för materialkaraktärisering
​​​​​​​Centrumföreståndare CeXs ​​​​​​​
Centrumföreståndare MMD
Centrumföreståndare NEXT
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2024-03-19