Till innehåll på sidan

Ansvariga för grundutbildningen på ITM

Grundutbildningsansvarig vid ITM-skolan (GA)

Skolans GA, ansvarar för skolans grundutbildning. GA rådgör med en utbildningsnämnd, som består av forskarutbildningsansvarig, programansvariga för utbildningsprogrammen, chefen för utbildningskansliet samt programansvariga studenter. 

Vice grundutbildningsansvarig med inriktning kvalitetsarbete

Programansvariga för Civilingenjörsprogram

Varje civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram och kompletterande utbildning har en programansvarig (PA) som ansvarar för utbildningens innehåll.

Civilingenjör och lärare (CLGYM)

Design och produktframtagning (CDEPR)

Energi och miljö (CENMI)

Industriell ekonomi (CINEK)

Industriell teknik och hållbarhet (CITEH)

Maskinteknik (CMAST)

Materialdesign (CMATD)

Programansvariga för Högskoleingenjörsprogram

Maskinteknik (TIMAS)

Industriell teknik (TIIPS)

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR)

Programansvariga för andra program

Tekniskt basår (TBASE)

Tekniskt basår på distans med campusträffar (TBUDA)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPULU)

Kompletterande pedagogisk utbildning mot ämneslärare årskurs 7-9 (KPUHU)

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPUFU) 

 Lärarutbildningsansvarig (LUA)

Programansvariga för Masterprogram

Hållbar energiteknik (TSUEM)

Hållbar produktionsutveckling (TITHM)

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) 

Industriell ekonomi (TINEM)

Industriell produktion (TPRMM)

Innovativ uthållig energiteknik (TIEEM)

Integrerad produktdesign (TIPDM)

Mekatronik (TMEKM)

Miljövänliga energisystem (TMESM)

Teknikbaserad entreprenörskap (TTBEM)

Teknisk materialvetenskap (TTMVM)

Decentraliserade smarta energisystem (DENSYS)

Industriell produktutveckling (TIPUM)

Ansvarig för spåret Mekatronik

Ansvarig för spåret Maskinkonstruktion

Entreprenörskap och innovationsledning (TEILM)

Aeroelasticitet i turbomaskiner (TAETM)