Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Audiovisuell återkoppling

Återkoppling i form av video eller ljud är motiverande och effektivt och gör det lättare för lärare att vara mer precisa och nyanserade. Det är också uppskattat av studenter då det är lättare att lyfta positiva delar av deras arbeten än i text.

Den vanligaste typen av audiovisuell återkoppling är en kombinerad skärminspelning och muntlig genomgång av studenternas arbete. Återkopplingen skickas sedan till studenten eller studentgruppen i form av en video.

Tillgängligt och effektivt

Att återkoppla med video och ljud gör det lättare för lärare att vara mer precisa och nyanserade. Dessutom tar det i regel mindre tid än att skriva långa omdömen. Lärare berättar även att efterföljande frågor på återkopplingen från studenter minskar med denna metod, vilket sparar tid.

Den audiovisuella återkopplingen ger mer utrymme att upprepa svåra begrepp medan man pekar på dem med skärmen. Detta ökar tillgängligheten för bland annat dyslektiker.

Motiverar studenter

Återkoppling i form av ljud och bild kan vara lättare att förstå och att ta till sig, vilket i slutändan resulterar i en bättre studentprestation. Det är även lättare att ge en mer utförlig återkoppling i talad form än i text, speciellt positiv återkoppling. Flera studenter har uttryckt att de får höra vad som är bra med deras projekt när den här metoden används. Positivitet är svårt att uttrycka när man ska skicka rödmarkerade eller korrigerade texter fram och tillbaka till varandra.

Att återkoppla till sina studenter med hjälp av en video lämpar sig för både formativ och summativ återkoppling. Dock är den formativa mer vanlig.