Till innehåll på sidan

E-lärande i siffror

Här presenteras översiktlig årsstatistik för användningen av de system som förvaltningsobjekt E-lärande förvaltar. Förvaltningsobjekt E-lärande jobbar iterativt med datadriven utveckling och detta är endast ett urval av det data som ligger till grund för beslut och prioriteringar.

Insamling av statistik

E-lärande ansvarar för utveckling, utredningar och utvärderingar av den digitala lärandemiljön. Ansvaret innebär att vi utreder vilken digital lärandemiljö KTH bör ha samt utvärderar om den nuvarande miljön motsvarar lärares och studenters behov. Verksamheten sker på vetenskaplig grund där utredningar och utvärderingar kan publiceras som tidskrifts- eller konferensartiklar.

E-lärande arbetar datadrivet och som en del av det samlar vi in statistik om användingen av de system vi förvaltar. På följande sidor presenteras ett urval av statistik över användningen av den digitala utbildningsmiljön. Statistiken är anonym och hanteras enbart med syfte att ge ett bättre stöd till KTH.

Statistik per år

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-14