Till innehåll på sidan

Nyheter e-lärande

 • Uppdaterat stödmaterial för "Skapa och hantera video"

  Publicerad 2021-10-18

  Nu finns en samlad plats för guider och inspiration kring hur du kan arbeta med video. Ingången "Skapa och hantera video" har omstrukturerats för att ...

  Läs artikeln
 • Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH import exams"

  Publicerad 2021-10-15

  Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH import exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-s...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-10-13

  Genomförandet av tentaperiod 1 höstterminen 2021 (HT21) kommer ske enligt scenario LÅG, även med lyfta restriktioner. Här hittar du vidare till viktig...

  Läs artikeln
 • Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

  Publicerad 2021-10-11

  Hur kan KTH på bästa sätt möta studenters behov av pedagogiskt stöd vid examination och samtidigt följa lärandemålen? Går det att arbeta proaktivt och...

  Läs artikeln
 • Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning

  Publicerad 2021-09-17

  Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Från läsperiod 2 kan där...

  Läs artikeln
 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Publicerad 2021-09-09

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandem...

  Läs artikeln
 • Nyheter om Canvas och kursrumsmall

  Publicerad 2021-09-03

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på vad som är nytt inom systemstöd för digitalt lärande? Här får du e...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat för Zoom- och hybridundervisning

  Publicerad 2021-08-26

  Stödet för Zoom- och hybridundervisning har uppdaterats både fysiskt (ca 60 salar) och digitalt (teknisk och pedagogiskt material på webb). Salarna är...

  Läs artikeln
 • Skärmdelning i breakoutrum

  Publicerad 2021-08-24

  Breakoutrum är ett vanligt sätt öka interaktiviten i ett Zoom-möte, genom exempelvis att skapa gruppdiskussioner i mindre rum. Läs om hur du gör för a...

  Läs artikeln
 • Därför är kursrum i Canvas från VT21 (eller äldre) skrivskyddade

  Publicerad 2021-08-17

  Från och med nu blir det enklare att hitta bland dina kursrum då avslutade kurser avaktiveras och hamnar i en lista för tidigare kurser. Dessutom blir...

  Läs artikeln
 • Augustisupport från E-lärande

  Publicerad 2021-06-22

  Mellan den 16–27 augusti erbjuds en utökad support för dig som är lärare. Syftet är att ge stöd och handledning då du förbereder dina kurser inför näs...

  Läs artikeln
 • E-lärande - support och stöd under sommaren

  Blommor.
  Foto: Jonas Thorén
  Publicerad 2021-06-22

  Den 28 juni–9 augusti kommer verksamhetsstödet för E-lärande ha begränsad service och längre svarstider än vanligt kan förekomma. Läs mer om sommarens...

  Läs artikeln
 • Möjlighet att beställa ministudio för att spela in och redigera video

  Publicerad 2021-06-18

  Från och med HT-2021 erbjuds KTH:s skolor möjligheten att köpa in inspelningsutrustning till ministudior. Inspelningsutrustningen som köps in ger lära...

  Läs artikeln
 • Enkätundersökning om digital utbildning

  Publicerad 2021-06-15

  Plattformen för utbildningens digitalisering (utbildningsplattformen) genomför nu enkätundersökningar kring KTH:s studenter och lärares syn på den dig...

  Läs artikeln
 • Kopplingen mellan studie- och lärandemiljön och studenternas välbefinnande

  Publicerad 2021-06-10

  Hur mår våra studenter? Med pandemin har studie- och lärandemiljön förändrats och det mesta av undervisningen har blivit helt digital och på distans. ...

  Läs artikeln
 • Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

  Publicerad 2021-06-08

  Nu kan du prova på hur det är att ha undervisning med studenter både i sal och uppkopplade via Zoom. Du kommer få testa att rigga en föreläsningssal m...

  Läs artikeln
 • Zoomnärvaro – ett bättre sätt att genomföra zoomtentamen

  Publicerad 2021-06-07

  Planerar du att examinera med Zoom? Då är det här Lunch 'n' Learn-webbinariet något för dig! E-lärandes pedagogiska utvecklare introducerar det teoret...

  Läs artikeln
 • Så här använder du lärandemål i Canvas för målrelaterade betygskriterier

  Publicerad 2021-06-02

  Funktionen "Lärandemål" (Outcomes) ger dig som lärare en möjlighet att använda målrelaterade betygskriterier i Canvas. Du kan koppla dina mål till oli...

  Läs artikeln
 • Effektivisera din onlineundervisning - nå ut genom skärmen med små medel!

  Publicerad 2021-05-31

  På det här Lunch 'n' Learn-webbinariet delar medietekniker på KTH med sig av tips för att skapa video och även studenternas perspektiv lyfts fram. Här...

  Läs artikeln
 • (Uppdaterad information) Systemet för LEQ och kursanalyser ej tillgängligt den 19:e augusti

  Publicerad 2021-05-25

  Systemet för LEQ och kursanalyser (med produktnamnet Survey & Report) var planerad att uppdateras den 19/8, men uppdateringen kommer att flyttas fram ...

  Läs artikeln