Till innehåll på sidan

Nyheter e-lärande

 • Workshops och drop-in från E-lärande VT 2024

  Publicerad 2023-12-06

  Vi har uppdaterat vår kalender för workshops, drop-in och Lunch 'n' Learn. Läs om de aktiviteter som E-lärande ska hålla under vårterminen 2024.

  Läs artikeln
 • E-lärandes stöd under jul, nyår och terminsstart 2024

  Publicerad 2023-12-05

  Under jul och nyår kan du mejla E-lärande som vanligt; våra svarstider är normala. I samband med terminsstarten i januari håller vi två workshops och två drop-in. Vi påminner även om den nya hantering...

  Läs artikeln
 • KTH E-lärande demo hösten 2023

  Publicerad 2023-11-24

  Är du nyfiken på de senaste förändringarna som har skett inom KTH:s digitala utbildningsmiljö det senaste halvåret? I inspelningen från E-lärandes demo för hösten 2023 kan du höra mer om uppdateringar...

  Läs artikeln
 • KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

  Publicerad 2023-11-20

  Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställni...

  Läs artikeln
 • Stöd för att arbeta med generativ AI

  Publicerad 2023-11-09

  Generativa AI-applikationer, som ChatGPT, Google Bard och DALL-E, har blivit ganska populära det senaste året. Användningen av dem har dock etiska och juridiska implikationer som måste tas i åtanke oc...

  Läs artikeln
 • Canvas@KTH uppdateras den 17:e november

  Publicerad 2023-11-02

  Inom kort kommer Canvas@KTH att uppdateras för att passa bättre in med lärares användning av Canvas. Kursen kommer fungera som tidigare, men med ett uppdaterat innehåll. I den nya versionen finns lära...

  Läs artikeln
 • Rösta på förbättringar i Canvas till och med 15:e november

  Publicerad 2023-10-30

  Vill du påverka hur Canvas kommer att utvecklas under det kommande halvåret? I så fall kan du rösta på olika förbättringsförslag fram till och med 15:e november. Det enda kravet är att du har ett Canv...

  Läs artikeln
 • Uppdatering av KTH Transfer to Ladok

  Publicerad 2023-10-16

  KTH Transfer to Ladok, funktionen som för över omdömen i Canvas till betyg i Ladok, har uppdaterats. Uppdateringen gäller mindre förändringar som förbättrar användarvänligheten. Dessutom har guidemate...

  Läs artikeln
 • KTH E-lärande demo, presenterad 27/4

  Publicerad 2023-08-25

  Är du nyfiken på de senaste förändringarna som har skett inom KTH:s Digitala utbildningsmiljö det senaste halvåret? Då kan du utforska spännande uppdateringar inom Canvas, T2L och den nya personliga m...

  Läs artikeln
 • Programrum i Canvas lanseras 14 augusti

  Studenter med datorer
  Publicerad 2023-08-14

  Under våren har ett projekt med att införa programrum i Canvas pågått. Under måndagen (14/8) kommer programrummen i Canvas vara på plats inför höstterminen, och de ersätter därmed programwebbarna.

  Läs artikeln
 • Totalomdöme visas inte längre för studenter i nya kurs- och examinationsrum i Canvas

  Publicerad 2023-08-08

  Två inställningar i Canvas har ändrats, vilket påverkar alla nya kurs- och examinationsrum. Rummen kommer inte längre visa ett totalomdöme (beräknad totalsumma och bokstavsomdöme) för studenter. Dessu...

  Läs artikeln
 • E-lärande: Information inför ledigheter och terminsstart

  Publicerad 2023-06-22

  Under sommaren kan du maila E-lärande som vanligt, men möjligheterna för att hantera nedlåst examination i datorsal (KTH Digicertus Exam) är begränsade. Inför terminsstarten håller vi två workshops oc...

  Läs artikeln
 • ChatGPT och annan generativ AI-teknik – möjligheter och utmaningar

  Publicerad 2023-05-30

  I slutet av 2022 lanserades chatbotten ChatGPT, vilket ökade den allmänna medvetenheten om generativ artificiell intelligens (AI). I förlängningen kommer nog detta första steg omforma den allmänna upp...

  Läs artikeln
 • Att främja lärande och förebygga fusk

  Publicerad 2023-05-22

  Hur kan lärare, studenter och lärosäte vidta åtgärder och förebygga fusk och samtidigt främja lärande? Detta talar Viggo Kann och Camilla Björn från EECS-skolan, och Ninni Carlsund och Magnus Andersso...

  Läs artikeln
 • Personliga menyn uppdateras den 3/5

  Publicerad 2023-04-14

  Den Personliga menyn uppdateras den 3 maj. Uppdateringarna syftar till att göra det enklare att möta våra olika användargruppers behov.

  Läs artikeln
 • Rösta på förbättringar av Canvas

  Publicerad 2023-03-27

  Vill du påverka hur Canvas kommer att utvecklas under det kommande halvåret? I så fall kan du rösta på olika förbättringsförslag under en period i april. Det enda kravet är att du har ett Canvas-konto...

  Läs artikeln
 • KTH inför programrum i Canvas i höst

  Studenter med datorer
  Publicerad 2023-03-24

  I höst kommer KTH att arbeta på ett nytt sätt med programkommunikation. Programrum i Canvas kommer att införas, som tillsammans med information på Studentwebben, ersätter programwebbarna. KTH arbetar ...

  Läs artikeln
 • Nu finns en Canvasmall för livslångt lärande-kurser

  Publicerad 2023-03-08

  E-lärande har tagit fram en mall som är anpassad för kurser inom ramen för livslångt lärande. Mallen kan hämtas från Canvas Commons och innehåller bland annat resurser för ovana studenter och forum dä...

  Läs artikeln
 • Nyheter från E-lärande om den digitala lärmiljön VT 2023

  Publicerad 2023-02-10

  I årets första förinspelade Lunch ’n’ Learn berättar vi bland annat om lösningen för nedlåst examination i datorsal, ändring av kursrumsnamn i Canvas, nyheter i vårt stödmaterial på KTH:s intranät med...

  Läs artikeln
 • KTH Digicertus Exam, information för vårterminen 2023

  Publicerad 2023-01-25

  Lösningen för examination i datorsal med nedlåsning har fått namnet KTH Digicertus Exam. Beställningar av nedlåsning görs fortsatt via mail till IT-support men hanteras framöver av Utbildningsstöd (ED...

  Läs artikeln