Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter e-lärande

 • Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge

  Publicerad 2021-03-29

  För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla examinationsrum i Canvas införas under våren 2021. Examinationsrum kommer att få ett...

  Läs artikeln
 • Guldfunktionen KTH Transfer to Ladok i Canvas underlättar examinationsprocessen

  Publicerad 2021-03-23

  När Nihad Subasic, lärare inom mekatronik på ITM såg hur få kurser det var som använde KTH Transfer to Ladok (T2L) beslöt han sig för att visa sina kollegor hur man med några få klick kan överföra omd...

  Läs artikeln
 • Mentimeter tas under förvaltning av E-lärande

  Publicerad 2021-03-23

  Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid för både distansundervisning och salsundervisning. Det tas nu under förvaltning av E-lära...

  Läs artikeln
 • Tre nyheter i Canvas fr.o.m. 20 mars 2021

  Publicerad 2021-03-16

  Från och med den 20/3 2021 kommer studenter att kunna lämna in dokument via sin webbkamera, lärare kommer kunna skapa New Quizzes via moduler och inlämningar kan skickas tillbaka för komplettering.

  Läs artikeln
 • Ny Webinbox i Ouriginal (tidigare kallat Urkund)

  Publicerad 2021-03-12

  Plagiatgranskningsverktyget Ouriginal (tidigare kallat Urkund) uppdaterar sin Webinbox på måndag den 15/3. Detta påverkar bara de som hanterar Ouriginal utanför Canvas.

  Läs artikeln
 • Urkund byter namn till Ouriginal

  Publicerad 2021-03-08

  Verktyget för plagieringsgranskning i Canvas byter namn från Urkund till Ouriginal när företagen Urkund och PlagScan går samman. Användningen av verktyget påverkas ej.

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april

  Publicerad 2021-02-24

  Genomförandet av examination i period P3 och omtentor i april kommer ske enligt GU:s konkretisering av rektorsbeslut gällande våren 2021. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information samt...

  Läs artikeln
 • Extra examinationstillfällen ska erbjudas p.g.a. covid-19

  Publicerad 2021-02-24

  Med anledning av coronapandemin ska kurser som fått beviljat salsexamination erbjuda studenterna ett extra examinationstillfälle för att undvika smittspridning av covid-19. Läs nedan om vad som gäller...

  Läs artikeln
 • Användbara funktioner i senaste Zoom-uppdateringen

  Publicerad 2021-02-23

  Den senaste uppdateringen av programmet Zoom, till version 5.5.2, har några funktioner som är av intresse för alla som använder Zoom och lärare specifikt. Läs vidare om direktdelning av video i Zoom, ...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Online-video för utbildning" (ENG)

  Publicerad 2021-02-12

  Vad är en bra pedagogisk video och varför ska man fortsätta använda online-videor efter att vi säkert kan återvända till personliga möten när pandemin är över? I det här webbinariet delade Joakim Jald...

  Läs artikeln
 • Ny knapp i Canvas för inbäddning av videor från KTH Play och för Media Gallery

  Publicerad 2021-02-10

  Inbäddning av video i Canvas fungerar dåligt på vissa webbläsare om videon kommer från KTH Play. För att lösa problemet finns det två knappar för "Embed Kaltura Media" och Media Gallery i en övergångs...

  Läs artikeln
 • Kursrumsmall i Canvas sparar tid och underlättar för studenterna

  Publicerad 2021-02-03

  Under VT 2022 kommer en kursrumsmall att implementeras i alla kursrum i Canvas med syfte att ge en mer enhetlig utformning. Detta underlättar för både studenter och lärare då flera kurser får liknande...

  Läs artikeln
 • Studenter berättar: "Att studera i pandemitider"

  Publicerad 2021-01-21

  Studenter är ingen homogen grupp och upplevelserna av att studera på distans under pandemin skiljer sig åt. Men det gemensamma är ändå att distanseringen är tärande på olika sätt. I detta webbinarie g...

  Läs artikeln
 • Nytt i Canvas

  Collage med Canvas logotyp och KTHs logotyp på vägg
  Publicerad 2021-01-18

  Testa en ny version av "Uppgifter", ny placering av Studentvy-knappen och en enklare innehållsredigerare. Här är några nyheter som är bra för dig som lärare att känna till!

  Läs artikeln
 • Ny innehållsredigerare i Canvas

  Publicerad 2020-12-08

  Innehållsredigeraren som du använder när du skapar innehåll på sidor, uppgifter osv i Canvas har designats om för att vara mer lättnavigerad. Läs mer om vad som är förändrat och hur du redan nu kan te...

  Läs artikeln
 • Textning av video i KTH Play

  Publicerad 2020-12-04

  Vad är bra att tänka på inför textning av video och hur gör man det rent tekniskt? I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium får du lära dig hur du textar dina videor i KTH Play via Reachmodulen. Här är dok...

  Läs artikeln
 • Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 nov. 2020 t.o.m. 28 aug. 2021

  Publicerad 2020-12-02

  Med anledning av rektorsbeslut V-2020-0801 "Beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021 samt för höstterminen 2020 (fr o m dag för beslutet)" har Grundutbildningsu...

  Läs artikeln
 • Nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM

  Publicerad 2020-11-26

  Från torsdagen den 26:e november finns ett nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM inför kursomgångens start. Verktyget har flera smarta funktioner som gör det enklare att skriva och publicer...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

  Publicerad 2020-11-25

  I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha muntlig examination på plats respektive digitalt ...

  Läs artikeln
 • Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

  Publicerad 2020-11-25

  Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund att stå på.

  Läs artikeln