Till innehåll på sidan

Nyheter e-lärande

 • Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

  Publicerad 2020-11-25

  I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha muntlig examination på plats respektive digitalt ...

  Läs artikeln
 • Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

  Publicerad 2020-11-25

  Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund att stå på.

  Läs artikeln
 • Låt dig inspireras av andra lärares kursrum i Canvas

  Publicerad 2020-11-18

  Vi har listat fyra kursrum som utmärker sig extra då det gäller god kursdesign. Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum i Canvas som gjordes våren 2020 samt på synpunkter...

  Läs artikeln
 • Lärdomar och tips efter det första Hybridundervisningsseminariet

  Publicerad 2020-11-18

  Den 13/11 testade några lärare formatet ”hybridundervisning” i en av de nyligen uppdaterade hörsalarna på KTH Campus Valhallavägen.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

  Publicerad 2020-11-12

  Ramis Örlü berättar hur han genomförde laborationer på distans med hjälp av korta filmer i kombination med quiz i Canvas och frågestunder i Zoom för att engagera och interagera med studenterna. Här är...

  Läs artikeln
 • Hybridundervisning för nybörjare

  Publicerad 2020-11-09

  Ska du undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom? Då kan du komma på ett "studiebesök" på Campus och testa att rigga en föreläsningssal med tekniken du be...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Praktiska kurserfarenheter av omställningen i period 4"

  Publicerad 2020-11-05

  Anders Sjögren (EECS) berättar om hur han hanterade den snabba omställningen till distansutbildning som i mars blev verklighet för alla lärare. Presentationen utgår från kursen "II1302, Projekt och pr...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Undervisning med studenter på distans och i sal"

  Publicerad 2020-10-21

  Att hantera studenter på distans samtidigt med studenter i undervisningssalen är en ny situation för många, med en hel del nya utmaningar för att få undervisningen att fungera. På webbinariet berättad...

  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Publicerad 2020-10-08

  Pandemin fick landets lärare att plötsligt ställa om till distansundervisning. Vilka faror kan finnas med ett snabbt skifte från campus till distans? Vad för positiva effekter och lärdomar tar vi med ...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Erfarenheter angående muntlig examination"

  Publicerad 2020-10-07

  Hur är det att ha muntor digitalt och vad tycker studenterna? Göran Manneberg delar med sig av sina erfarenheter efter många års arbete med muntlig examination. Här är dokumentation (film och länk til...

  Läs artikeln
 • "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

  Publicerad 2020-10-05

  Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön. Här är dokumentation (f...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination"

  Publicerad 2020-10-01

  Viggo Kann beskriver hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta, även i kurser med stora studentgrupper. Här är dokumentation (film o...

  Läs artikeln
 • Status på framtagning av systemstöd för tillgänglig video

  Publicerad 2020-09-25

  Efter att Sunet i dagarna gjort det möjligt har nu KTH beställt tjänsten Reach som kommer göra det smidigare för lärare att uppfylla lagkraven på tillgänglighet. Enligt lagen om tillgänglighet till di...

  Läs artikeln
 • Moderera i Zoom: Vad innebär det, varför är det viktigt och hur gör jag det?

  Publicerad 2020-09-18

  Att leda ett webbmöte eller hålla en föreläsning online innebär nya utmaningar. Vad är speciellt med digitala mötesmiljöer? Hur kan jag genomföra ett möte på bästa sätt? Hur ska jag hantera stora stud...

  Läs artikeln
 • Information om kontrollskrivningar i Canvas för 9 sep - 23 okt HT20

  Publicerad 2020-09-04

  E-lärande har (under vecka 36) tagit fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningskursrum (KS-rum) i Canvas samt publicerat information kring genomförandet av kontrollskrivning i Canv...

  Läs artikeln
 • Ny struktur på webbsidorna för Examination på distans

  Publicerad 2020-09-04

  Webbsidorna för Examination på distans på E-lärandewebben har fått en ny sidstruktur. Därmed har även webbadresserna ändrats.

  Läs artikeln
 • Planerat stöd kring kontrollskrivningar för P1

  Publicerad 2020-09-03

  Med anledning av rektors beslut kring kontrollskrivningar under P1 HT 2020 så kommer E-lärande att ta fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningskursrum i Canvas samt publicera info...

  Läs artikeln
 • Kombinerad salsundervisning med Zoom

  Publicerad 2020-08-28

  Hur kan du både praktiskt och pedagogiskt hantera undervisningstillfällen där vissa studenter befinner sig på campus och andra på distans? Här är dokumentation (film och presentation) av höstens först...

  Läs artikeln
 • GU:s rekommendationer för examination VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti

  Publicerad 2020-05-15

  Detta är en samlad bild av förutsättningarna för examination (förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå) VT20 inklusive omtentamensperioden i augusti.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar om Canvas på vårterminens första Lunch n’ Learn (17/2)

  Publicerad 2020-02-03

  Varmt välkomna till vårterminens första Lunch n’ Learn-seminarie där vi kommer få höra KTH-läraren Björn Kjellgren berätta om hur han arbetat i Canvas!

  Läs artikeln