Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter e-lärande

 • Presentation med frågestund om funktionen "KTH Import Exams" i Canvas

  Publicerad 2021-12-03

  Välkomna till en presentation av funktionen KTH Import Exams, en lösning som gör det möjligt att genomföra en digital bedömning av skannade tentor i Canvas.

  Läs artikeln
 • Institutionen för lärande testar framtidens hybridundervisning i en pilotstudie

  Publicerad 2021-11-29

  En hybridpilotstudie genomfördes på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med lärare, utbildningsutvecklare och tekniker som på olika sätt stödde, följde och utvärderade pilotprojektet.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning

  Publicerad 2021-11-12

  Hybridundervisning kommer med både utmaningar och möjligheter. En panel av lärare, pedagoger och tekniker samlades för att samtala kring sina delar i hybridundervisningen, samt ge en kort introduktion...

  Läs artikeln
 • Samlingsnyhet om förenklade Canvasfunktioner

  Publicerad 2021-11-10

  Canvas har uppdaterat några funktioner för att förenkla användandet av dem. Funktionerna som uppdaterats är frågebankerna i New Quizzes, tillgänglighetskontrollen, aviseringsinställningarna och SpeedG...

  Läs artikeln
 • Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?

  Publicerad 2021-10-26

  Canvas, Zoom och Mentimeter kan alla utgöra medel för en mer interaktiv lärandemiljö. Teamet av pedagogiska utvecklare hos förvaltningsobjekt E-lärande guidar genom några av aspekterna. Här är dokumen...

  Läs artikeln
 • Om utbildningsplattformen i Fikapodden

  Skärmdump: Patric, Johan och Joakim i Zoom.
  Publicerad 2021-10-26

  I Fikapoddens avsnitt 32 pratar Joakim Lilliesköld om KTH:s IT-plattformar i allmänhet och utbildningsplattformen i synnerhet; vilka ingår, vad görs och hur jobbar man? Fikapodden är ett informellt in...

  Läs artikeln
 • Systemet för LEQ och kursanalyser ej tillgängligt den 23:e november

  Publicerad 2021-10-25

  Systemet för LEQ och kursanalyser (med produktnamnet Survey & Report) kommer att uppdateras den 23/11 och därmed inte vara tillgängligt då. Läs mer om vad du som lärare behöver veta inför uppdateringe...

  Läs artikeln
 • Ministudio – spela in video för undervisning på din skola

  Publicerad 2021-10-20

  Med en ministudio kan du smidigt komma igång med att skapa video för dina kurser. IT-support hjälper till med beställning, att rigga tekniken i någon av skolans lokaler och ger också stöd och tips ti...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat stödmaterial för "Skapa och hantera video"

  Publicerad 2021-10-18

  Nu finns en samlad plats för guider och inspiration kring hur du kan arbeta med video. Ingången "Skapa och hantera video" har omstrukturerats för att du lättare ska hitta det du söker. Dessutom har ny...

  Läs artikeln
 • Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH Import Exams"

  Publicerad 2021-10-15

  Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH Import Exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-skolan kunna bedöma i Canvas och under tentaperiod ...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-10-13

  Genomförandet av tentaperiod 1 höstterminen 2021 (HT21) kommer ske enligt scenario LÅG, även med lyfta restriktioner. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information, bl.a. att support ges u...

  Läs artikeln
 • Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

  Publicerad 2021-10-11

  Hur kan KTH på bästa sätt möta studenters behov av pedagogiskt stöd vid examination och samtidigt följa lärandemålen? Går det att arbeta proaktivt och ha lösningarna färdiga redan innan de kluriga fal...

  Läs artikeln
 • Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning

  Publicerad 2021-09-17

  Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Från läsperiod 2 kan därmed utbildningsaktiviteter formas enbart utifrån v...

  Läs artikeln
 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Publicerad 2021-09-09

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandemål och hur kan målen implementeras i Canvas? Här ä...

  Läs artikeln
 • Nyheter om Canvas och kursrumsmall

  Publicerad 2021-09-03

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på vad som är nytt inom systemstöd för digitalt lärande? Här får du en sammanfattning av några viktiga nyheter från åre...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat för Zoom- och hybridundervisning

  Publicerad 2021-08-26

  Stödet för Zoom- och hybridundervisning har uppdaterats både fysiskt (ca 60 salar) och digitalt (teknisk och pedagogiskt material på webb). Salarna är rustade med ny teknik för att kunna bedriva under...

  Läs artikeln
 • Skärmdelning i breakoutrum

  Publicerad 2021-08-24

  Breakoutrum är ett vanligt sätt öka interaktiviten i ett Zoom-möte, genom exempelvis att skapa gruppdiskussioner i mindre rum. Läs om hur du gör för att dela din skärm från huvudmötet in till de separ...

  Läs artikeln
 • Därför är kursrum i Canvas från VT21 (eller äldre) skrivskyddade

  Publicerad 2021-08-17

  Från och med nu blir det enklare att hitta bland dina kursrum då avslutade kurser avaktiveras och hamnar i en lista för tidigare kurser. Dessutom blir de skrivskyddade vilket innebär att rummen fortfa...

  Läs artikeln
 • Augustisupport från E-lärande

  Publicerad 2021-06-22

  Mellan den 16–27 augusti erbjuds en utökad support för dig som är lärare. Syftet är att ge stöd och handledning då du förbereder dina kurser inför nästa termin, oavsett om de sker på distans eller i s...

  Läs artikeln
 • E-lärande - support och stöd under sommaren

  Blommor.
  Foto: Jonas Thorén
  Publicerad 2021-06-22

  Den 28 juni–9 augusti kommer verksamhetsstödet för E-lärande ha begränsad service och längre svarstider än vanligt kan förekomma. Läs mer om sommarens support och stöd för dig som är lärare.

  Läs artikeln