Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter e-lärande

 • Namnbyte av roll för registrerade studenter i kursrum i Canvas

  Publicerad 2022-06-17

  Inom kort kommer beskrivningen av registrerade studenter ändras i kursrum i Canvas. Registrerade studenter kommer benämnas som "Registered student" i kursrum, istället för att som tidigare benämnas me...

  Läs artikeln
 • Samlingsnyhet om uppdaterade Canvasfunktioner sedan HT21

  Publicerad 2022-06-17

  Sedan hösten 2021 har ett antal funktioner i Canvas uppdaterats. De funktioner som bland annat har uppdaterats är SpeedGrader och New Quizzes.

  Läs artikeln
 • Kommande uppdatering av namn på kurs- och examinationsrum och deras sektioner i Canvas

  Publicerad 2022-06-03

  Tidigast vecka 25 kommer IT göra en mindre namnändring på kurs- och examinationsrum i Canvas. Kursrum får Ladoks anmälningskod i namnet och examinationsrum får kurskoden först i namnet i stället för “...

  Läs artikeln
 • Studenter berättar: Erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen

  Publicerad 2022-06-03

  Ett Lunch ‘n’ Learn med en studentpanel om erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen. Teamet för webbmöte, video och streaming (WVS) presenterar om det tekniska och pedagogiska stöd s...

  Läs artikeln
 • Hur du kan använda kognitiv psykologi för att öka studenternas lärande

  Publicerad 2022-05-30

  Ett Lunch ‘n’ Learn om hur du kan använda forskningsbaserade strategier från kognitiv psykologi. Lär mer om frågebaserat lärande (retrieval practice) och hur du kan implementera det i din kurs idag. M...

  Läs artikeln
 • Inför examinationsperiod 4 och omexaminationer för P3 och P4, våren 2022

  Publicerad 2022-05-10

  Här kommer lite samlad information och påminnelser inför resten av vårterminens examinationsperioder 2022; examinationsperiod för P4 i maj-juni samt omexaminationerna för P3 i juni och P4 i augusti.

  Läs artikeln
 • Digital tillgänglighet: Nuläget och framtiden på KTH

  Publicerad 2022-05-09

  Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn om digital tillgänglighet med Jan Gulliksen och Stefan Johansson, forskare inom människa-datorinteraktion. Under webbinariet introduceras varför digital tillgängligh...

  Läs artikeln
 • Panelsamtal: Hur planerar du undervisningstillfällen utifrån ditt förberedande videomaterial?

  Publicerad 2022-04-21

  En paneldiskussion hölls på temat förinspelade föreläsningar och hur schemalagd tid kan planeras utifrån dessa förutsättningar. Under webbinariet diskuterades upplägg, verktyg för interaktion, delakti...

  Läs artikeln
 • Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

  Publicerad 2022-03-11

  På KTH har flera kurser genomfört examination i datorsal där datorerna låses ned med hjälp av Safe Exam Browser (SEB). Nedlåsningen finns i KTH:s Windowsdatorsalar och ger i nuläget tillgång till Canv...

  Läs artikeln
 • KTH E-lärande "demo": lär dig mer om och påverka pågående utvecklingsprojekt 

  Publicerad 2022-03-07

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av vad som händer inom olika utvecklingsprojekt kopplat till den digitala lärandemiljön på KTH. Förvaltningsobjekt E-lärande kommer kort presentera re...

  Läs artikeln
 • Kursprojekt mellan universitet – ett exempel från KTH och UTokyo

  Publicerad 2022-02-23

  Under webbinariet presenterar Fredrik Lundell och Junichiro Shiomi om en gemensam kursaktivitet mellan the University of Tokyo och KTH, där byggställnings-projekt (scaffolded projects) användes i en f...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 3 och omexamination för P2, våren 2022

  Publicerad 2022-02-16

  Genomförandet av examinationsperiod 3 vårterminen 2022 (TP3 VT22) i mars samt omtentaperiod för P2 i april, kommer fortsättningsvis ske enligt KTH:s scenario LÅG, även utan pandemirestriktioner efter ...

  Läs artikeln
 • De viktigaste nyheterna i Canvas inför P3 VT22

  Publicerad 2022-02-01

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på nyheter och nya funktioner i Canvas på KTH? Webbinariet ger dig en överblick inför vårterminen. Här är dokumentation...

  Läs artikeln
 • Skapa engagemang i dina föreläsningar på Zoom!

  Publicerad 2022-01-18

  Gottfried Gemzell (Digital pedagog) har jobbat med allt från att få dataprogram att skriva romaner till distansprogrammet på Berghs. I det här webbinariet får vi ta del av Gottfrieds tips om att skapa...

  Läs artikeln
 • Kursrum kopplas till kursstart i stället för period

  Publicerad 2022-01-18

  Från och med VT 22 är kursens startdatum basen för hur kursrummet hanteras i Canvas, i stället för perioden. Förändringen påverkar hur långt i förväg kursrum finns tillgängliga för lärare och studente...

  Läs artikeln
 • Fullständigt införande av KTH:s kursrumsmall

  Publicerad 2021-12-21

  Från och med VT2022 har alla nya kursrum i Canvas KTH:s kursrumsmall. En mer enhetlig utformning i Canvas underlättar för både studenter och lärare då flera kurser får liknande struktur. Canvas blir m...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 2 samt omtentaperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-12-14

  Genomförandet av tentaperiod 2 höstterminen 2021 (TP2 HT21) i januari 2022 (inklusive omtentaperiod 1 i december 2021) kommer fortsättningsvis ske enligt scenario LÅG, även med regeringens skärpning a...

  Läs artikeln
 • Canvas Classic Quiz börjar avvecklas under 2022

  Publicerad 2021-12-14

  Canvas har just nu två quizmotorer, Classic Quiz och New Quizzes. Under 2022 kommer du inte längre kunna skapa nya Classic Quiz och under 2023 kommer Classic Quiz helt sluta stödjas av Canvas. Vi reko...

  Läs artikeln
 • E-lärande – support och stöd under jul och nyår

  Publicerad 2021-12-10

  Den 21 december–10 januari (2022) kommer verksamhetsstödet för E-lärande ha begränsad service och längre svarstider än vanligt kan förekomma.

  Läs artikeln
 • Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

  Publicerad 2021-12-10

  Bedömning för lärande kan göras på många olika sätt. Under webbinariet presenterar och problematiserar Ida Naimi-Akbar, doktorand och universitetsadjunkt vid Lärande i STEM, några av perspektiven krin...

  Läs artikeln