Till innehåll på sidan

Nyheter e-lärande

 • Kursrumsmall i Canvas sparar tid och underlättar för studenterna

  Publicerad 2021-02-03

  Under VT 2022 kommer en kursrumsmall att implementeras i alla kursrum i Canvas med syfte att ge en mer enhetlig utformning. Detta underlättar för både...

  Läs artikeln
 • Studenter berättar: "Att studera i pandemitider"

  Publicerad 2021-01-21

  Studenter är ingen homogen grupp och upplevelserna av att studera på distans under pandemin skiljer sig åt. Men det gemensamma är ändå att distanserin...

  Läs artikeln
 • Nytt i Canvas

  Collage med Canvas logotyp och KTHs logotyp på vägg
  Publicerad 2021-01-18

  Testa en ny version av "Uppgifter", ny placering av Studentvy-knappen och en enklare innehållsredigerare. Här är några nyheter som är bra för dig som ...

  Läs artikeln
 • Skapa och publicera kvalitativa kurs-PM på kursinformationsplatsen "Om kursen"

  Publicerad 2020-12-10

  Kristian Fäldt och Åsa Lindström från IT-avdelningen berättar om och visar "Om kursen" ; platsen som kompletterar Canvas med kursinformation som stude...

  Läs artikeln
 • Ny innehållsredigerare i Canvas

  Publicerad 2020-12-08

  Innehållsredigeraren som du använder när du skapar innehåll på sidor, uppgifter osv i Canvas har designats om för att vara mer lättnavigerad. Läs mer ...

  Läs artikeln
 • Textning av video i KTH Play

  Publicerad 2020-12-04

  Vad är bra att tänka på inför textning av video och hur gör man det rent tekniskt? I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium får du lära dig hur du textar d...

  Läs artikeln
 • Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 nov. 2020 t.o.m. 28 aug. 2021

  Publicerad 2020-12-02

  Med anledning av rektorsbeslut V-2020-0801 "Beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021 samt för höstterminen 202...

  Läs artikeln
 • Nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM

  Publicerad 2020-11-26

  Från torsdagen den 26:e november finns ett nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM inför kursomgångens start. Verktyget har flera smarta funk...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

  Publicerad 2020-11-25

  I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha...

  Läs artikeln
 • Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

  Publicerad 2020-11-25

  Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och sk...

  Läs artikeln
 • Låt dig inspireras av andra lärares kursrum i Canvas

  Publicerad 2020-11-18

  Vi har listat fyra kursrum som utmärker sig extra då det gäller god kursdesign. Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum ...

  Läs artikeln
 • Lärdomar och tips efter det första Hybridundervisningsseminariet

  Publicerad 2020-11-18

  Den 13/11 testade några lärare formatet ”hybridundervisning” i en av de nyligen uppdaterade hörsalarna på KTH Campus Valhallavägen.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

  Publicerad 2020-11-12

  Ramis Örlü berättar hur han genomförde laborationer på distans med hjälp av korta filmer i kombination med quiz i Canvas och frågestunder i Zoom för a...

  Läs artikeln
 • Hybridundervisning för nybörjare

  Publicerad 2020-11-09

  Ska du undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom? Då kan du komma på ett "studiebesök" på Campus och tes...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Praktiska kurserfarenheter av omställningen i period 4"

  Publicerad 2020-11-05

  Anders Sjögren (EECS) berättar om hur han hanterade den snabba omställningen till distansutbildning som i mars blev verklighet för alla lärare. Presen...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Undervisning med studenter på distans och i sal"

  Publicerad 2020-10-21

  Att hantera studenter på distans samtidigt med studenter i undervisningssalen är en ny situation för många, med en hel del nya utmaningar för att få u...

  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Publicerad 2020-10-08

  Pandemin fick landets lärare att plötsligt ställa om till distansundervisning. Vilka faror kan finnas med ett snabbt skifte från campus till distans? ...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Erfarenheter angående muntlig examination"

  Publicerad 2020-10-07

  Hur är det att ha muntor digitalt och vad tycker studenterna? Göran Manneberg delar med sig av sina erfarenheter efter många års arbete med muntlig ex...

  Läs artikeln
 • "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

  Publicerad 2020-10-05

  Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination"

  Publicerad 2020-10-01

  Viggo Kann beskriver hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta, även i kurser med ...

  Läs artikeln