Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH E-lärande demo våren 2024

Inspelning från demo 25 april

Publicerad 2024-04-25

Är du nyfiken på de senaste förändringarna som har skett inom KTH:s digitala utbildningsmiljö det senaste halvåret? I inspelningen från E-lärandes demo för våren 2024 kan du höra mer om det nya systemstödet för kursvärdering och kursanalys, stöd för att arbeta med generativ AI, den nya maxistudion med mera.

Presentatörer

Innehållsförteckning för videon

Här är en länklista som fungerar som en innehållsförteckning. Klicka på länken till den del som du vill titta på. När du kommit till KTH Play så klickar du på playknappen så startar videon på rätt ställe. Samtliga länkar leder till KTH Play. Videomaterialet är på svenska, men undertexter finns tillgängliga på engelska.

00:00 Välkommen till E-lärandes demo

00:58 Agenda

01:39 Om E-lärande

04:20 Nytt systemstöd för kursvärdering och kursanalys

09:13 Obligatorium av Canvas@KTH

13:37 Stöd från E-lärande kring AI

17:18 Systemuppdateringar

19:31 ITM:s nya maxistudio

24:11 KTH Digicertus Exam

27:05 Nytt stöd på webben

30:54 Learning analytics

35:51 Ny rutin för LTIer

38:32 Kurser, Livslångt lärande

39:35 Utveckling och utökning av pedagogiskt stöd

40:45 Avslutning

Vi blickar framåt tillsammans med lärare och personal

Demon presenteras terminsvis av Förvaltningsobjekt E-lärande på KTH , som har ett centralt uppdrag att förvalta och vidareutveckla den digitala lärandemiljön för KTH, bland annat Canvas. För att vi ska kunna skapa en så bra digital lärandemiljö som möjligt arbetar vi på olika sätt med att få återkoppling från och kommunicera med de som använder den. Denna demo är ett av dessa sätt, öppet för alla lärare och personal på KTH, där vi valt ut ett antal pågående utvecklingsprojekt vi vill presentera och diskutera.

Relaterade länkar

 "Relaterade länkar" leder till webbsidor på intranätet där du kan läsa dig till ungefärlig motsvarande information som presenteras i videorna.

Nytt systemstöd för kursvärdering och kursanalys

Obligatorium av Canvas@KTH

Stöd från E-lärande kring generativ AI: 

Formändringar på KTH:s webbplats

Lunch 'n' Learn - Skapa professionellt föreläsningsmaterial

Nytt stöd på webben: 

Kurser, Livslångt lärande

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-25