Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Obligatorisk introduktionsutbildning i Canvas för nyanställda

Publicerad 2024-04-17

Från och med höstterminen 2024 är det obligatoriskt för nyanställda på KTH att gå en introduktionsutbildning om lärplattformen Canvas. Utbildningen heter Canvas@KTH och är en digital självstudieutbildning om hur kurser och examinationer kan utformas digitalt på KTH. Syftet är att material i Canvas ska bli mer pedagogiskt, likvärdigt och tillgängligt för alla studenter på KTH.

Obligatoriskt för nyanställda  

Universitetsdirektören beslutade 20240315 att nyanställda som ska utforma eller administrera aktiviteter i KTH:s lärplattform, Canvas, måste genomföra utbildningen Canvas@KTH. Med nyanställda menas personer som anställts från och med 16 mars 2024 och framåt. För dessa nyanställda är introduktionsutbildningen obligatorisk från och med höstterminen 2024. Läs mer om beslutet nedan. 

Beslut om introduktionsutbildning för lärplattformen (pdf 101 kB)

Obligatoriet omfattar även studenter som har tidigare erfarenhet av Canvas som kursdeltagare, men som nu ska arbeta med Canvas i rollen som lärarassistent. Utbildningen rekommenderas att vävas in i assistenternas introduktion till kursen de ska arbeta med, den är obligatoriskt för de personer som ska arbeta med att hantera Canvas. Även nuvarande användare uppmuntras att gå utbildningen för att befästa sina kunskaper samt säkerställa en entydig användning över hela KTH. 

Vad är Canvas?

KTH:s lärplattform, Canvas, är ett centralt verktyg för att underlätta lärande, information, kommunikation och administration av kurser och program. I lärplattformen samlas och organiseras kursmaterial, uppgifter, kommunikationsverktyg och andra resurser för att stödja undervisning och examination.

Introduktionsutbildningens upplägg, innehåll och omfattning 

Utbildningen Canvas@KTH kan läsas på svenska eller engelska, och genomförs i form av självstudier i Canvas. Utbildningen varvar inläsningsmaterial med praktiska övningar.  

Introduktionsutbildningens mål är att ge deltagaren grundläggande förståelse för hur Canvas och dess funktioner ska användas på KTH. Du som deltagare lär dig:  

  • att navigera i Canvas,  

  • att skapa och organisera tydliga kurser, kursmaterial samt examinationer.  

  • hur du kan kommunicera med studenterna samt  

  • hur bedömning kan genomföras.

Det tar cirka två timmar att genomföra utbildningen. I utbildningen får du grundläggande verktyg för att designa ett kursrum i Canvas. Beroende på ditt upplägg av det arbetet, kan utbildningen ta längre tid att genomföra. Vi rekommenderar att du delar upp studierna men det är möjligt att genomföra allt på samma gång om du beställt en Canvas sandbox. Du som deltagare testar dig med självutvärderande quiz under utbildningen. Vilka även ger grunden för godkänt resultat i utbildningen.  

Är du nyfiken på utbildningen? Följ länken till Canvas@KTH (canvas.kth.se)  för att direkt kunna se och interagera med utbildningens innehåll.  

Syfte och bakgrund till beslutet

Syftet med beslutet är att få en mer effektiv användning av, och ökad kvalitet i, KTH:s digitala lärandemiljö. Målet är att Canvas ska användas mer likvärdigt och enhetligt i olika kurser, så att det blir lättare för studenterna att navigera i Canvas och främja fokus på kursens innehåll. 

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-17