Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Digicertus Exam - Inställningar för skrivtid

Publicerad 2024-03-05

Om du planerar att examinera dina studenter genom en digital tentamen och KTH Digicertus Exam är det viktigt att veta att det inte går att förlänga skrivtiden i Canvas under en pågående tentamen. Därför bör du vid planeringen av din tentamen se till att ställa in skrivtiden i Canvas så det finns marginal för eventuella förseningar.

Inställningar i Canvas

När du planerar ditt Quiz eller Uppgift i Canvas kan du välja tid för examinationens starttid, sluttid samt en maxgräns för förskjutning av skrivtid. Canvas visar tydligt vilka som lämnat in sent, alltså efter sluttiden men inom gränsen för förskjutning av skrivtid. Efter att maxgränsen för förskjutning uppnåtts kan studenterna inte längre lämna in några svar.

Det är viktigt att ställa in maxgränsen för skrivtid i Canvas så att det finns marginal för eventuella förseningar. När väl tentamen startats går det inte att ändra dessa inställningar.

Maxgränsen för förskjutning av tid avgörs utifrån vilka tider tentamensvakter och salar är bokade. Fråga din tentamensadministration om vilka tider som gäller för ditt tillfälle. Vi rekommenderar att boka sal och nedlåsning så att det finns tidsmarginal både innan och efter tentamen.

Canvas under nedlåsning

För att kunna ändra inställningar för skrivtider i Canvas under pågående tentamen måste studenter logga ut och logga in på nytt i Canvas. När tentamen genomförs under nedlåsning med KTH Digicertus Exam rensas systemets minne vid utloggning. Det är den funktionen som gör att studenter inte kan ha sparad digital text i ett dolt läge med sig in till tentamen. Att minnet rensas vid utloggning/inloggning gör att det inte är möjligt att ändra inställningar för skrivtid under pågående tentamen utan att studenternas svar går förlorade.

Det har alltid varit rekommenderat att sätta maxgränsen för skrivtid efter examinationens sluttid så det finns marginal för eventuella förseningar. Vi ser däremot ett behov av ett förtydligande, varför denna nyhet delas.

Vill du veta mer om digital tentamen med nedlåsning?

Besök KTH Intranät ” KTH Digicertus Exam – Examination i datorsal

För generell support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-05