Till innehåll på sidan

Kursdeltagare - intern tjänst

I tjänsten "Kursdeltagare" kan du se deltagare på en kurs/-tillfälle genom att ange kurskod och välja den termin du vill söka fram kursdeltagare för.

Med deltagande på kurs/tillfälle avses nya studenter på kursen och de som är omregistrerade på kursen/tillfället. Studenter som är klar med kursen, har ett avbrott inlagt eller har ett återbud inlagt på kurstillfället ingår ej i deltagandet för kursen/tillfället för perioden

I tjänsten kan man se vilka olika stöd som studenterna har rekommenderats av Funka. Det finns två olika behörighetsnivåer för information gällande Funka:

  • Examinatorer ser information om P-stöd respektive R-stöd på individnivå.
  • Kursansvariga, lärare och vissa administratörer ser information om antalet unika studenter med respektive funkastöds kombination, men inte på individnivå. Kursansvarige och lärare har tillgång till tjänsten om de har ett aktuellt kurstillfälle.

Tjänsten Kursdeltagare finns tillgänglig i personliga menyn under tjänster för nedanstående grupper. Du kan behöva lägga till tjänsten via ”kugghjulet” i tjänster. Om tjänsten inte finns tillgänglig kontakta din skolas kopps-administratör/er.

  • Examinatorer på kurser där man finns angiven som sådan i Kopps.
  • Kursansvarig och Lärare som finns angiven i Kopps för aktuella kurstillfällen har automatiskt tillgång till tjänsten,
  • Administratörer (vissa) har tillgång till tjänsten (kräver särskilt behörighet).
Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-21