Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdateringar

Tjänsten utvecklas löpande med förbättringar. Här publicerar vi vad som kommit i senaste uppdateringen och som kan vara intresse för dig som användare.

2019

Juli/Augusti/September

 • De nya FUNKA-koderna som gäller från 1/7-2019 är nu införda i tjänsten
 • Ny teknik och ett modernare "style" i tjänsten
 • Samtliga kolumner går att sortera genom att klicka på rubriken
 • Tydigare visning med pilen att de två blå knapparna "Visa kursdeltagare" och "Funkakombinationer" går att fälla ut och in
 • Buggrättning av tidigare problem med bl.a. time-outer

Mars

 • Vid sökning visas nu en tydligare grön "rad" att tjänsten jobbar. Om den timar ut, klicka sök igen.
 • Rättat så att "-" byts till "0" när inläsningen av tillfällesbyten börjar.

Februari

 • Antalet unika funkakombinationer visas nu sammanställt
 • Nu visas bara kurstillfällen där det finns deltagare/studenter
 • Språkjusteringar i tjänsten (engelska)
 • Rensning i historiken för webbläsaren Edge - tidigare låg kurskod etc kvar