Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Revidering av studieplan - Doktorand

Elva månader efter att den tidigare studieplanen har fastställts kommer både du som doktorand och din huvudhandledare att få ett e-postmeddelande om att det är dags att revidera studieplanen.

Det är huvudhandledarens ansvar att den följs upp minst en gång per år och ändras i den utsträckning som behövs men både doktorand och huvudhandledare kan initiera revideringen.

Steg för steg

Du som doktorand eller din huvudhandledare inleder revidering av studieplanen. Funktionen för att doktoranden startar revidering hittar du längst till höger om din fastställda studieplan i systemet, under knappen Välj åtgärd och sen Revidera, se bild.

revidera för doktorand

Din plan öppnas nu och du kan börja redigera den. Under perioden du arbetar med studieplanen kan du spara, stänga och fortsätta arbeta som du vill. Studieplanen blir inte låst för redigering förrän du har tryckt Godkänn och skicka vidare. Områden som har uppdaterats från föregående version är inrutade i blått.

4. När du är nöjd med den nya versionen och har stämt av med din huvudhandledare klickar du på Godkänn och skicka vidare till handledare, och sen Godkänn och skicka vidare i popup-rutan, vilket kommer låsa studieplanen. Nu skickas ett automatiskt e-postmeddelande till din huvudhandledare som talar om att det finns en studieplan att godkänna.

godkänn dok
bekräfta dok

Efter att du godkänt ändras studieplanens status till Väntar på handledare och blir låst för redigering.

5. Godkänner din huvudhandledare revideringen av studieplanen skickas den vidare till programansvarig/studierektor för godkännande, sedan till forskarutbildningshandläggare för godkännande och därifrån vidare till forskarutbildningsansvarig för fastställande.

Om någon av dessa instanser har synpunkter på studieplanen kommer den att skickas tillbaka till dig för justering. Du får då ett automatiskt e-postmeddelande om att det finns en studieplan att godkänna.

Varning om samtidig redigering i läget Skapad

Det är viktigt att bara en användare åt gången redigerar och sparar ändringar i studieplanen.

Anledningen är att endast en användare kan få sina ändringar sparade, och att den andra användarens ändringar går förlorade.

Systemet varnar om en användare redan redigerar studieplanen, om en andra användare öppnar den för redigering:

editeras

Om en andra användare ändå börjar redigera studieplanen och en av de båda sparar sina ändringar, kommer användaren som är sist att trycka Spara inte att kunna spara sina ändringar och får då detta felmeddelande:

ändrad