Till innehåll på sidan

Processer forskarutbildning

Obs! Processerna är under arbete och kommer uppdateras inom kort. 

Inrättande av kurs på forskarnivå
Inrättande av doktorsprogram
Disputation
Byte eller tillägg av handledare