Till innehåll på sidan

Processer forskarutbildning

Studieuppehåll eller definitivt avbrott
Revision av program/ämne/studieplan inom ämne
Inrättande av ämne
Inrättande av kurs på forskarnivå
Inrättande av doktorandprogram
Individuell studieplan
Disputation
Byte av handledare