Till innehåll på sidan

Byte eller tillägg av handledare

Det här är en processbeskrivning för hur en forskarstuderande byter handledare på ITM-skolan eller lägger till en extra handledare. Den vänder sig till dig som är forskarstuderande eller handledare på ITM.

Uppdaterad: 2022-04-22
Processägare: Forskarutbildningskansliet
Aktörer i processen: Doktorand, HH (Huvudhandledare), Ny handledare, FoU admin (Forskarutbildningshandläggare på ITM-skolan), FA (forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan), ISP-supporten.
Tidsperiod:  Löpande

Processbeskrivning

  1. Doktorand, huvudhandledare och ny handledare fyller i blanketten "Ansökan om byte/ny handledare."
  2. De skickar blankettten till FoU admin.
  3. FoU admin tar det vidare med forskarutbildningsanvariga eller doktorsprogramansvariga.

  4. FoU admin fyller i manualen för registrering i ISP-systemet av ny eller vid byte av handledare.

  5. FoU admin skickar in kopia på byte av huvudhandledare till alla inblandade och till ISP-supporten samt lägger in det i Ladok.

  6. ISP-supporten registrerar ändringen i ISP-systemet.

Frågor?

Har du frågor rörande processen för byte av handledare, kontakta forskarutbildningskansliet: phdsupport@itm.kth.se .

Inrättande av kurs på forskarnivå
Inrättande av doktorsprogram
Disputation
Byte eller tillägg av handledare