Till innehåll på sidan

Beslut ITM-skolan, 2023 - 2024

Här presenteras ITM-skolans beslut för år 2023-2024. Om du vill ha åtkomst till ett särskilt beslut i dess helhet går det bra att vända sig till skolans registrator. Samtliga beslut är sökbara i dokumenthanteringssystemet W3D3.

Styrning av verksamheten

Beslut om avslut av föreståndare för brandfarlig vara

2023-02-02
Skolchef beslutar att Peter Hill (600722-0053 ) inte längre kommer att verka som föreståndare för brandfarlig vara för skolan för Industriell Teknik och Management från och med 2022-12-31. (Diarienummer: M-2023-0338)

Beslut om lokalprojekt på Maskin

2023-01-18
Skolchef beslutar att ge KTH Fastighet i uppdrag att upprätta projekt för ITM:s lokaler och verksamhet på Brinellvägen 66-68, för lokalisering av skolans institutioner Lärande, Energiteknik och Produktions utveckling. Skolchef beslutar även att utse Anneli Ylitalo-Qvarfordt som skolans projektledare. (Diarienummer: M-2023-0160)

Beslut om förlängning av vice GA med kvalitetsfokus

2023-01-04
Skolchef beslutar att förlänga Gabriel Montgomery som skolans vice GA med fokus på att stärka skolans kvalitetssäkringsprocess utifrån både ett linje- och programperspektiv samt i relation till KTHs överordnande kvalitetssystem. Gabriel har omfattande industriell erfarenhet av att genomföra samt utveckla arbetsprocesser för stärkt kvalitetsarbete och denna erfarenhet behöver ITMs kvalitetssystem få ta del av. (Diarienummer: M-2022-2360)

Beslut om utbildning

Beslut om verksamhetsstöd