Deans office, skolledningen

Deans office är skolchefens centrala skolledning med funktionerna ekonomi, personal, kommunikation och utbildning. Enhetscheferna för administrationen (EA) på institutionerna hör också hit.

Deans office handlingsplan

Jan Wikander
Jan Wikander, Skolchef 087907370
ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet
Pär Jönsson
Pär Jönsson, Prodekan/vice skolchef 087908375
ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet
Christina Carlsson
Christina Carlsson, Administrativ chef 087907662
ITM Deans office Osquars Backe 31, 4 tr Södra tornet

Deans office leds av skolans administrativa chef.

Besöksadress

Den centrala skolledningen sitter på Osquars Backe 31, 4 tr i Södra tornet, KTH Campus. Övrig administration sitter på Lindstedsvägen 30, KTH Campus. Verksamhetscontrollers (VhC) sitter på respektive institution.

Postadress

KTH Industriell teknik och management
Deans office
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

Till sidans topp