Välkommen till ITM-skolan!

Det är viktigt att du får en bra start som nyanställd på ITM-skolan. Här hittar du en första introduktion, viktiga länkar och kurser som du kan delta i som ny på KTH.

Om ITM-skolan

Skolan består av sju institutioner. Sex av dem finns på Campus Valhallavägen och en finns på Campus Södertälje. Ekonomistaben, personalstaben, utbildningskansliet och servicecenter sitter på Lindstedtsvägen 30 i Sing sing. Ledningen, skolchef, vice skolchef och administrativ chef samt kommunikation sitter på Osquars backe 31 (Biblioteket).

Din välkomstmapp med nyttig information

När du börjar på ITM-skolan får du en välkomstmapp via servicecenter (som finns på Lindstedtsvägen 30 samt Brinellvägen 66) som innehåller följande information:

  • Karta över KTH-Campus.
  • ITM-skolans värdegrund.
  • Välkomstbrev från KTHs rektor.
  • Nordea-blankett. Anmälan av löntagaruppgifter. Skicka blanketten till adressen som står längst ner på blanketten. Det finns även möjlighet att anmäla lönekonto digitalt här.
  • Uppgifter om närmast anhörig. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution. Glöm inte att även lägga in uppgifterna i egenrapporteringen.
  • Godkännande av central postöppning. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution
  • Organisationsschema för KTH och ITM-skolan.
  • Redovisning av bisysslor. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution.

Viktiga länkar

Beställ A-skattsedel från Skatteverket . Skickar din A-skattsedel till Lönefunktionen 1, Brinellvägen 8, lon@itm.kth.se . Om du inte skickar in skattsedel dras en schablonskatt.

Information till dig som är ny på KTH

Här kan du läsa mer om din anställning

Här kan du läsa om dina personalförmåner . OBS! inloggningsuppgifter får du när du startat din anställning.

Introduktionskurser online

Följande kurser är viktiga att ta del av som nyanställd: