Till innehåll på sidan

Välkommen till ITM-skolan!

Det är viktigt att du får en bra start som nyanställd på ITM-skolan. Här hittar du en första introduktion, viktiga länkar och kurser som du kan delta i som ny på KTH.

Om ITM-skolan

Skolan består av sju institutioner. Sex av dem finns på Campus Valhallavägen och en finns på Campus Södertälje. Ekonomistaben, personalstaben, utbildningskansliet och servicecenter sitter på Lindstedtsvägen 30 i Sing sing. Ledningen, skolchef, vice skolchef och administrativ chef samt kommunikation sitter på Osquars backe 31 (Biblioteket).

Din välkomstmapp med nyttig information

När du börjar på ITM-skolan får du en välkomstmapp via servicecenter (som finns på Lindstedtsvägen 30 samt Brinellvägen 66) som innehåller följande information:

  • Karta över KTH-Campus.
  • ITM-skolans värdegrund.
  • Välkomstbrev från KTHs rektor.
  • Anmälan av löntagaruppgifter. Anmäl konto på Nordeas hemsida.
  • Uppgifter om närmast anhörig. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution. Glöm inte att även lägga in uppgifterna i egenrapporteringen.
  • Godkännande av central postöppning. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution
  • Organisationsschema för KTH och ITM-skolan.
  • Redovisning av bisysslor. Lämna blanketten till Verksamhetscontroller (VhC) på din institution.

Viktiga länkar

Beställ A-skattsedel från Skatteverket . Skickar din A-skattsedel till Lönefunktionen 1, Brinellvägen 8, lon@itm.kth.se . Om du inte skickar in skattsedel dras en schablonskatt.

Information till dig som är ny på KTH

Här kan du läsa mer om din anställning

Beroende på anställning kan du ha reglerad eller förtroendearbetstid. Här kan du läsa mer om din arbetstid

Här kan du läsa om dina personalförmåner (Benify.se) . OBS! Inloggningsuppgifter får du när du startat din anställning.

Checklista för arbete med miljö och hållbar utveckling

Introduktionskurser online

Följande kurser är viktiga att ta del av som nyanställd:

GDPR – Delta i kursen om GDPR genom Canvas lärplattform

Grundläggande miljöutbildning 
Den tvådelade utbildningen introducerar KTH:s miljöledningsarbete och är obligatorisk för alla anställda. Utbildningen kan genomföras när som helst, kräver dator och hörlurar (använd gärna Firefox istället för Internet Explorer).

Delta i miljöutbildningen genom Canvas lärplattform