Till innehåll på sidan

Välkommen till ITM-skolan!

Det är viktigt att du får en bra start som nyanställd på ITM-skolan. Här hittar du en första introduktion, viktiga länkar och kurser som du kan delta i som ny på KTH.

Om ITM-skolan

Skolan består av sex institutioner placerade på Campus Valhallavägen och Campus Södertälje. Skolledningen , Ekonomi ITM , HR ITM , utbildningskansliet , kommunikation ITM  och servicecenter  sitter på Lindstedtsvägen 30 i Sing sing. Det finns även ett servicecenter på KTH Södertälje.

To-Do list för nyanställda

För att du snabbt ska bli en del av oss.

För alla nyanställda

  1. Läs information till dig som är ny på KTH . Här hittar du mer information om KTH:s vision, KTH:s organisation och personalpolicy och kan klicka dig vidare till digital introduktion.
  2. Registrera uppgift om närmast anhörig i egenrapporteringen HR-plus , under "Mina sidor". 

  3. Läs om din anställning . Du hittar information om anställningsvillkor, förmåner, arbetstid, arbetsmiljö, ledighet och mycket mer.
  4. Skapa din profilsida . Behöver du ett porträttfoto kontakta infomaster@itm.kth.se ​​​​​​​.
  5. Anmäl dig till KTH:s obligatoriska miljöutbildning för anställda  samt grundläggande brandskyddsutbildning som ges regelbundet. Anmäl dig även till utbildningen om GDPR och andra digitala utbildningar om exempelvis kommunikation och Canvas lärplattform. KTH:s kurser för medarbetare.  
  6. Testa ditt passerkort och nyckel. 
  7. Fråga din chef eller handledare vilka program och licencer som behöver beställas. 
  8. Importera KTH:s e-postsignatur. 

För att få lön och korrekt skatteavdrag

För dig som flyttar till Sverige

Du som flyttar från utlandet har ett antal uppgifter som du måste göra innan du anländer till Sverige. KTH Relocation ger stöd till de som är nya i Sverige.

  • Registrera dig hos KTH Relocation .
  • Informera din närmaste chef när dina reseförberedelser är klara och man kan besluta om din startdag på KTH.

Din välkomstmapp med nyttig information

När du börjar på ITM-skolan får du en välkomstmapp med följande innehåll:

Bisysslor

Har du uppdrag vid sidan om KTH? Vi uppskattar att du som medarbetarna har kontakter med samhälle och näringsliv, men det är viktigt att du håller koll vilka regler som gäller för bisysslor. 

Riktlinjer för bisysslor i PDF

Ekonomi för projektledare

Som projektledare i ett externt projekt finns det mycket att hålla reda på. Genom fem filmer berättar den animerade hjälpredan Charlie om alla de finansiella procedurer som sker i ett projekt.

Tjänsteresor

Innan du bokar en tjänsteresa är det viktigt att du känner till ITM-skolans resepolicy och process, hela vägen från planering, bokning och försäkring till upprättande av reseräkning.