Till innehåll på sidan

Välkommen till ITM-skolan!

Det är viktigt att du får en bra start som nyanställd på ITM-skolan. Här hittar du en första introduktion, viktiga länkar och kurser som du kan delta i som ny på KTH.

Organisationsfakta om ITM

Om ITM-skolan

Skolan består av sju institutioner. Sex av dem finns på Campus Valhallavägen och en finns på Campus Södertälje. Ekonomistaben , HR-enheten , utbildningskansliet  och servicecenter  sitter på Lindstedtsvägen 30 i Sing sing. Skolledningen  (skolchef, vice skolchef och administrativ chef) samt kommunikation  sitter på Osquars backe 31 (i Södra tornet ovanför Biblioteket).

To-Do list för nyanställda

För att du snabbt ska bli en del av oss.

För alla nyanställda

För att få lön och korrekt skatteavdrag

  • Anmäl bankkonto till Nordea . KTH:s arbetsgivarnummer hos Nordea är 505751. Om du inte anmäler ditt konto till Nordea får du utbetalningen på ett Plusgiro-utbetalningskort som skickas till din adress (se och ändra adressen i Egenrapporteringen, Mina personuppgifter).
  • Skicka in en A-skattsedel  till Lönefunktionen 1, lon@itm.kth.se  för att få rätt skatt avdragen på lönen.

För dig som flyttar till Sverige

Du som flyttar från utlandet har ett antal uppgifter som du måste göra innan du anländer till Sverige. KTH Relocation ger stöd till de som är nya i Sverige.

  • Registrera dig hos KTH Relocation .
  • Följ Relocations checklista
  • Informera din närmaste chef när dina reseförberedelser är klara och man kan besluta om din startdag på KTH.

Din välkomstmapp med nyttig information

När du börjar på ITM-skolan får du en välkomstmapp via servicecenter  (som finns på Lindstedtsvägen 30 samt Brinellvägen 66) som innehåller följande information:

Bisysslor

Har du uppdrag vid sidan om KTH? Vi uppskattar att du som medarbetarna har kontakter med samhälle och näringsliv, men det är viktigt att du håller koll vilka regler som gäller för bisysslor. 

Riktlinjer för bisysslor i PDF

Projektledning

Som projektledare i ett externt projekt finns det mycket att hålla reda på. Genom fem filmer berättar den animerade hjälpredan Charlie om alla de finansiella procedurer som sker i ett projekt.

Resor

Innan du bokar en tjänsteresa är det viktigt att du känner till ITM-skolans resepolicy och process, hela vägen från planering, bokning och försäkring till upprättande av reseräkning. Börja med att titta på filmen och ta dig sedan vidare.

Reseräkningar och bokning på ITM