Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Din profilsida och personallistor

Profilsidorna är bland KTH:s mest besökta sidor. Profilsidan är din plats att beskriva dig själv och ditt arbete, både för utomstående och för anställda på KTH. Profilsidan är även kopplad till personallistan för din enhet, så att utomstående enkelt kan hitta dig.

För att komma igång med uppdateringen av din profilsida, klicka på din profilsida  och titta på filmen här:

Tips för din profil

 • Ha en profilbild. Kontakta infomaster@itm.kth.se  om du behöver fotograferas.
 • Skriv en övergripande presentationstext som fokuserar på ditt forsknings-/arbetsområde. Målgruppen är potentiella finansiärer, forskarkollegor runtom i världen, media och kollegor på KTH. Tänk utifrån deras perspektiv och skriv en text som förmedlar vad du gör, vad du har för bakgrund och vilka som är dina expertområden. Obs! Fritidsintressen och personliga åsikter hör inte hemma här.
  Dela gärna in texten under följande rubriker, om du jobbar inom fakulteten:
  • Forskningsområde / undervisningsområde
  • Samhällspåverkan
  • Bakgrund / examen
 • Lägg till hashtags nertill på din sida - detta ökar möjligheten för träffar i sökmotorer såsom Google.
 • Gör undersidor, så kallade portfoliosidor, som komplement till den övergripande texten. Där kan detaljer och djupare information samlas om till exempel ett specifikt forskningsprojekt.
 • Aktivera dina forskar-ID:n så att de hamnar samlat högst upp i profilen.
 • Aktivera länken till dina publikationer. Då görs en koppling till Diva där du har dina publikationer samlade. 
 • Aktivera länken till dina kurser. Dessa hämtas direkt ur systemet KOPPS.
 • Lägg till ditt rumsnummer. Hitta rumsnumret över din dörr, sök efter rummet i KTH Places  och klistra webbadressen till ditt rum in i profilen.
 • Saknas engelsk titel, adress eller telefonnummer kontaktar du service@itm.kth.se

KTH:s information om profilsidor

Om något är fel i personallistor och profilsidor

 • Enhetens namn är fel: Kontakta service@itm.kth.se .
 • Det ligger inaktuella enheter i personalkatalogen www.kth.se/directory/m/m. Det beror på att personer ligger kvar i de gamla enheterna. Meddela löner  om personerna i fråga har slutat eller vilken enhet (förkortning) de istället ska tillhöra. 
 • Enhetens namn finns inte på engelska eller är fel: Kontakta Robert Lawesson .
 • En persons titel finns inte översatt på engelska profilsidan: Kontakta service@itm.kth.se .
 • En person som har slutat eller är långtidsledig listas fortfarande i personallistor. Kontakta service@itm.kth.se
 • Vi saknar industridoktorander och övriga icke-anställda i våra personallistor. Personer som inte får lön från KTH, men ändå är knutna till forskargrupper kan läggas in i HR plus manuellt. Kontakta service@itm.kth.se  och bifoga namn, personnummer, enhet, titel och kontaktuppgifter för personen i fråga.​​​​