Till innehåll på sidan

Kommunikationsstöd på ITM-skolan

Kommunikationsstaben arbetar med intern och extern kommunikation och stöttar dig som medarbetare i olika typer av informationsspridning. Behöver du en film som förmedlar din forskning, har ni öppnat ett nytt centrum som behöver en webbsida, vill du bli en vässad skribent när du skriver ditt impact case?

Publicera på webb

Genom att publicera aktuell och relevant information på ett användarvänligt sätt ger vi god service till våra kollegor och besökare på skolans interna sidor och externwebb.

Kontakta kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben på ITM-skolan är ansvarig för skolans kommunikation. Kontakta oss om du behöver hjälp och stöd med något. infomaster@itm.kth.se

Så här är vi organiserade inom webbpublicering

Det finns en webbansvarig för ITM-skolan samt ett antal utsedda redaktörer på centra och insitutioner. Utöver det finns det innehållsägare för intranätet som inte är inne i själva verktyget, men ser till att innehållet hålls uppdaterat.

Webbansvarig på ITM ansvarar för: 

 • övergripande meny och struktur på sidorna
 • att informera om förändringar eller direktiv från GVS
 • att administrera kth.se/itm samt intra.kth.se/itm
 • att skicka nya webbredaktörer på KTH:s kurs i Polopoly
 • att stödja och hjälpa till vid behov för alla webbredaktörer
 • att vara tillgänglighetsansvarig för ITM-skolans webbplatser.

Delwebbsansvarig ansvarar för:

 • att ha en överblick över institutionens/centrats alla sidor
 • att uppdatera alla dessa sidor löpande och minst 1 gång/år
 • att publicera nyheter och kalenderaktiviteter (med hjälp av redaktörer)
 • att vara kontaktperson för ITM’s webbansvarige vad gäller teknisk utveckling och strukturförändringar
 • att uppdatera startsidan minst 6 ggr/år
 • att koordinera arbete på webbsidorna vid större förändringar.
 • att vara tillgänglighetsgranskare för institutionens webbplatser, dokument och filmer.

Webbredaktörer ansvarar för:

 • att publicera nyheter och kalenderaktiviteter för respektive enhet
 • säkerställa att publicerade texter och bilder är aktuella och vid behov skapa nya eller radera gamla sidor
 • att publicera och redigera projektsidor
 • att kontrollera och uppdatera kontaktlistor minst 2 ggr/år.

Kontakta ITM:s webbredaktörer