Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Altmetri – så sprids din forskning

Genom altmetri kan du mäta och följa hur din forskning sprids och diskuteras, till exempel hur en artikel citeras och delas i sociala medier, nyhetsmedier och dokument.

Vad är altmetri?

Altmetri är ett konkret sätt att visa på resultat för kunskapsspridning och samverkan med det omgivande samhället. Det utgår från de digitala spår som en vetenskaplig publikation lämnar efter sig.

Diskussion och publicering av vetenskapliga resultat sker ofta online. Med rätt verktyg är det lätt att följa, mäta och utvärdera online-publiceringar.

Altmetri gör det möjligt för dig som forskare att synliggöra ditt arbete och förstå hur det når ut utanför KTH. Genom att titta på din spridning och reflektera över din påverkan, kan du planera för nya insatser som ökar resultaten.

Fördelar med att aktivt arbeta med altmetri:

  • Få fler att läsa och ta del av ditt arbete.
  • Öka publikationens påverkan och inflytande.
  • Bidra till ökad kunskapsnivå inom forskningsområdet.
  • Öka antalet citeringar.
  • Bidra till KTH:s ranking.

Kom ihåg att dela och tagga 

Altmetri hämtar data från en mängd platser, bland annat i sociala medier, nyhetsartiklar eller dokument där en publikation nämns. För att ett omnämnande ska indexeras behöver arbetets eller publikationens unika identifikationsnummer, till exempel DOI, PMID eller ISBN, finnas med i källan. Det betyder att en länk behöver finnas med i texten i till exempel ett blogginlägg eller tweet för att fångas upp.

Samma princip gäller för kommunikation i egna kanaler. Har din forskning resulterat i något bra till exempel en publicerad artikel eller ett konferensbidrag, ha som vana att dela detta på din profilsida, på webben eller i sociala medier. Kom ihåg att ha med identifikationsnumret!

Kontakt

KTH Biblioteket hjälper anställda med frågor som rör publicering, söka information och mäta data, även användning av databaser, söktjänster, bibliometri och altmetri.

Kontakta KTH Biblioteket