Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Berätta om din samhällspåverkan (impact)

KTH bidrar positivt till det omgivande samhället genom framstående forskning, utbildning och samverkan. Varje enskild forskare är en viktig del i helheten.

KTH:s påverkan på det omgivande samhället kallas för Impact, och varje enskild forskare har ett viktigt bidrag. Genom KTH:s nyhets- och pressarbete visas forskningsframsteg, viktiga anslag och nya innovationer på en övergripande nivå. Du själv som forskare kan också arbeta med att berätta om din forskning och varför den är viktig. Ett verktyg för det är att skriva en impact story.

Skriv en impact story

För att förstå din och ditt arbetes roll i ett större sammanhang är det bra att konkretisera. Ett verktyg för att göra det är att skriva en impact story. Det är en övergripande beskrivning som besvarar:

Problemet

Vilket problem/vilken utmaning ska lösas? Varför är det viktigt? Varför just denna forskning/utbildning?

Lösningen

Berätta kort om forskningen/utbildningen. Vad handlar det om, hur ser lösningen på problemet/utmaningen ut? När kan det tillämpas i praktiken?

Resultat (impact/samhällspåverkan)

Vad förändrar det och för vem? Kortsiktigt och långsiktigt? Vilka effekter kan komma?

Användningsområden

När du skrivit en impact story kan du:

  • Publicera den på din personliga profil som en portfoliosida.
  • Sammanställa det till ett nyhetstips.
  • Uppdatera din LinkedIn-profil.

Konkreta exempel av den här typen kan också vara användbara vid presentationer och ansökningar för anslag.

Impact på KTH

KTH har arbetat dedikerat med Impact under många år. Varje skola har bland annat en Impact-ansvarig och en utsedd kommunikatör.

Kontaktperson per skola

Om KTH:s arbete med Impact