Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ditt samhällsgenomslag

Det är viktigt att kunna visa hur KTH:s forskning, utbildning och samverkan påverkar och bidrar positivt till det omgivande samhället. Att aktivt fokusera på samhällsgenomslag (impact på engelska) kan leda till nya samarbeten, fler beviljade forskningsanslag och dessutom stärka KTH:s varumärke.

Foto: iStock

Samhällsgenomslag, benämnt som impact på engelska, handlar i grunden om att påverka, förändra och vara till nytta för samhället och omvärlden. Effekterna av KTH:s forskning, utbildning och samverkan syns inom en rad områden, till exempel ekonomi, kultur, tjänster, livskvalitet och miljö, människors beteende, hälsa och attityder, men också genom att påverka policyer och processer.

Det finns flera omvärldsfaktorer som gör att samhällsgenomslag är prioriterat idag, bland annat:

  • Krav från forskningsfinansiärer på att beskriva sin påverkan i ansökningar. 
  • Högre internationella krav på att kunna visa upp påverkan och nytta av forskning och utbildning.
  • Politiker i Sverige vill se att skattefinansierade medel kommer till nytta.

Det finns många fördelar med att lyfta fram och försöka öka sitt samhällsgenomslag, både för KTH som organisation och för dig som forskare.

  • Uppfattas som relevant och drivande lärosäte, såväl nationellt som internationellt.
  • Vara konkurrenskraftiga i ansökningar för anslag och externa medel.
  • Öka engagemang och kännedom om KTH:s utbildningar och kurser hos privat och offentlig sektor.
  • Öka möjligheterna till samverkan internt mellan forskning och utbildning samt med externa parter.
  • Stärk KTH:s varumärke och öka attraktionen för KTH hos presumtiva anställda och studenter.

Verktyg för impact

För dig som enskild forskare finns flera sätt att öka ditt individuella samhällsgenomslag. Tre konkreta områden att börja undersöka är:

Kontakt

KTH har en utsedd samordnare för området som helhet. Det finns motsvarande funktion lokalt, så kallade impact-ansvariga, som driver och koordinerar området på respektive skola. Till sin hjälp har de varsin kommunikatör.

Lokala kontakter

Koordinator