Till innehåll på sidan

Hitta samarbeten med externa aktörer

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta samtidigt som du bidrar till kvalitet och relevans i vår utbildning och forskning.

Här kan du läsa mer om vilka kontaktvägar som finns för dig som forskare som vill samarbeta med näringsliv och samhälle.

Via våra nätverk med företag och organisationer kan du som forskare nå verksamheter och personer som kan bidra till forskningsprojekt, ansökningar mm. På Research Support Office arbetar gruppen Strategiska initiativ och samverkan  med att underlätta samverkan mellan privata och offentliga verksamheter för dig som forskare eller lärare.

Kontakta oss

Vill du veta hur du som forskare kan komma i kontakt med andra externa aktörer eller verksamheter eller engagera dig i de strategiska partnerskapen, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

E-post:  naringslivssamverkan@kth.se

Kontakter för arbetslivskoppling och samverkan i utbildningen

Lista över medarbetare inom samverkan .

Aktuellt

Ta emot en praoelev

Som ett led i arbetet med breddad rekrytering vill KTH använda prao som en möjlig metod för att på sikt skapa inspiration till studier eller och/eller karriär på KTH. Att erbjuda prao på KTH är ett sätt att erbjuda insyn i en värld som en del av målgruppen aldrig kommit i kontakt med.

Är du intresserad av att ta emot en praoelev eller har du tips på ett intressant studiebesök? Kontakta grundskoleprao@kth.se .