Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hitta samarbeten med externa aktörer

Här kan du läsa mer om vilka kontaktvägar som finns för dig som forskare och lärare som vill nå ut och samarbeta med näringsliv och omgivande samhälle.

Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt medel för att skapa genomslag och samhällsnytta samtidigt som det bidrar till kvalitet och relevans i KTH:s utbildning och forskning.

Via våra nätverk med företag och organisationer kan du som forskare nå verksamheter och personer som kan bidra till forskningsprojekt och ansökningar med mera.

Våra kontaktytor består av -

Kontakta oss

Vill du som forskare veta mer om hur du kan engagera dig i de strategiska partnerskapen eller komma i kontakt med andra externa aktörer eller verksamheter, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

E-post:  naringslivssamverkan@kth.se

Det är vi som är samverkansledare

Läs mer om hur vi på Strategiska initiativ och samverkan  kan stötta dig som forskare.

Aktuellt

Utvärdering av lärosätens samverkan med omgivande samhälle

På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslerämbetet, lärosätens samverkan med omgivande samhälle. Under hösten 2023 pågick arbetet med en självvärdering som kommer ligga till grund för UKÄ:s bedömning.

Ta emot en praoelev

Att ta emot en praoelev är inte bara roligt − du och din arbetsplats gör även en stor insats. Som ett led i arbetet med breddad rekrytering vill KTH använda prao som en möjlig metod för att på sikt skapa inspiration till studier eller och/eller karriär på KTH.

Är du intresserad av att ta emot en praoelev eller har du tips på ett intressant studiebesök? Kontakta grundskoleprao@kth.se