Till innehåll på sidan

Personrörlighet mellan akademi och näringsliv

Genom att personer rör sig mellan akademi och näringsliv säkerställer vi att den utbildning och forskning som bedrivs vid KTH blir relevant för näringsliv och samhälle. Här kan du läsa mer olika former av personutbyten och hur er forskargrupp kan gå tillväga för att initiera en anställning.

Personutbyten från näringsliv till akademin

Adjungerad professor

En adjungerad professor ska bidra med kunskap och erfarenheter från sitt specialistområde samt med externa nätverk, för att stärka utbildning och forskning av hög internationell kvalitet vid KTH. En adjungerad professor ingår i KTH:s adjungerade fakultet och verkar inom ett vetenskapsområde i vilket professorn bidrar till forskning och utbildning.

Adjungerad fakultet

Anställningsförfarande av adjungerad professor

Affilierad fakultet

Affilierad fakultet är en samverkansform mellan KTH och företag eller annan organisation som syftar till fördjupat kunskapsutbyte inom ett ämnesområde. Positionen kan fungera som meriterande för docentkompetens och därmed en senare anställning som adjungerad professor vid KTH.

Affilierad fakultet

Anställningsförfarande för affilierad fakultet

Industridoktorander

Industridoktorand är ett samlingsnamn för doktorander som normalt har sin anställning utanför KTH, oavsett om det är inom industri eller annan verksamhet som till exempel kommuner eller annan offentlig verksamhet. Industridoktorander utgör en viktig möjlighet till kunskapsutbyte med individer och organisationer utanför akademin.

Industridoktorander

Mer om industridoktorander (extern webb)

Utbyten från KTH till näringslivet

Få nya erfarenheter och knyt värdefulla kontakter genom att vistas i en extern organisation på deltid. Rörlighet av personer från akademin stärker kunskapsutbyte och allianser mellan lärosäte och aktörer i samhället.

Personutbyten ut från KTH

Kontakt

Rebecca Hollertz
Rebecca Hollertz
samverkansledare 087907844