Till innehåll på sidan

Samarbeten i regionen

Hitta samarbeten med regionala aktörer - både inom ramen för de strategiska partnerskapen med Stockholms stad och Region Stockholm samt med andra lokala arenor.

Sök forskningsmedel i årlig utlysning

Sedan 2014 har KTH och Region Stockholm tillsammans årligen utlyst forskningsmedel för projekt inom hälsa- och medicinteknik, samt kollektivtrafik och regional planering.

Hälsa, medicin och teknik, HMT

Forskningsutlysningen Hälsa, medicin och teknik, HMT, är en del i den gemensamma målsättningen att stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Minst en av forskarna ska vara anställd vid KTH och en av Region Stockholm. Medel kan beviljas i högst tre år med upp till en miljon kronor per projekt och år.

Trafik och region

Utlysningen Trafik och region omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor och forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år.

Har du frågor? Vänliga kontakta Malin Linngård, maliol@kth.se .

Mer information om utlysningarna finns på www.researchweb.org/is/stockholm

Ta emot en praoelev

Är du intresserad av att ta emot en praoelev eller har du tips på ett intressant studiebesök?

Som ett led i arbetet med breddad rekrytering vill KTH använda prao som en möjlig metod för att på sikt skapa inspiration till studier eller och/eller karriär på KTH. Att erbjuda prao på KTH är ett sätt att erbjuda insyn i en värld som en del av målgruppen aldrig kommit i kontakt med.

Vid intresse kontakta grundskoleprao@kth.se .

Ta emot en praoelev

Samarbete med Stockholms stad och Region Stockholm

KTH har strategiska partnerskap med Stockholms stad  och Region Stockholm för att stärka det långsiktiga och strategiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation - och stärka kunskapsutvecklingen, attraktionskraften och välfärden i stockholmsregionen. Partnerskapet med Region Stockholm är uppdelat på två områden: hälsa och teknik  och trafik och region .

Kontakt och mer information om KTH:s strategiska partnerskap hittar via länken nedan:

KTH:s strategiska partnerskap

Samarbeta med andra aktörer i regionen

Här hittar du fler arenor där du som forskare kan samarbeta. KTH samarbetar med flera olika science parks i regionen som ett sätt att nå ut till små och medelstora företag: