Till innehåll på sidan

Engagera dig i KTH:s strategiska partnerskap

KTH har formella strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet. Här kan du läsa mer om hur du som forskare kan engagera dig i KTH:s strategiska partnerföretag.

Samarbeta i partnerskapens styrgrupper

Kontakt

Kontakta oss  om du vill veta mer om hur du kan samarbeta med KTH:s strategiska partnerskap.

Genom långsiktiga strategiska samarbeten höjer vi kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärker samtidigt innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners.

Översyn KTH:s strategiska partnerskap

Under 2021 genomfördes en översyn för att säkerställa att de strategiska partnerskapen på bästa sätt bidrar till KTH:s verksamhet. Mejla oss  om du vill ta del av rapporten.

Som forskare och fakultet kan du engagera dig i partnerskapens styrgrupper där behov och möjliga samarbetsområden identifieras. Ledningen från KTH och respektive partner träffas regelbundet i strategiska dialoger och diskuterar den övergripande riktningen för samarbetet.

Partnerskapen är bemannade med en partnerledare och en partneransvarig från KTH . Partnerskapen omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personutbyten, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

KTH:s strategiska partnerskap

Nedan hittar du kontaktpersoner för varje partnerskap och mer information om respektive företag/organisation.

ABB
Alstom
Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)
Ericsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
Region Stockholm - hälsa och teknik
Region Stockholm - trafik och region
Saab
Sandvik
Scania
Skanska
Stockholm Environment Institute, SEI
Stockholms stad
Stora Enso
Vattenfall