Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övergripande presentationsmaterial

Här hittar du presentationsmaterial som beskriver KTH:s verksamhet samt rådgivning kring användning och information om hur du beställer dem. KTH har en övergripande film, broschyr, mapp, organisationsbeskrivning och campuskarta. Det finns även ett antal KTH-rollups och en större KTH-vägg för utlåning.

Film "Research and education for a brighter tomorrow"

Filmen visades första gången i november 2016. Genom korta klipp från forsknings- och utbildningsverksamheten samt campus ger den en inblick i KTH. Primärt bygger filmen på bilder med vissa korta texter samt musk. Texten i filmen är på engelska. Filmen går att visa från KTH:s YouTube-kanal.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor, representation.

Användningsrättigheter: Filmen får användas i KTH:s kanaler. För ytterligare frågor kring rättigheter gällande filmen och musiken kontakta Tove Guldbrand  på avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan.

Campuskarta

En karta över KTH:s campus produceras varje år. I den finns en stor karta över KTH campus och mindre kartor över de övriga. Den har även en inledande text om KTH och hänvisning till KTH:s kanaler, bilder från KTH:s verksamhet, aktuella rankingsiffror, en karta över Stockholm samt en karta över Stockholms lokaltrafik.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser.

För att beställa kartor kontakta vaktmästeriet på Brinellvägen 8.

Organisationspresentation i powerpoint

Bild på pptns förstasida

Ladda ner KTH:s övergripande PPT (25 MB)

Vänligen notera att KTH:s typsnitt, Figtree, är integrerat i presentationen. För att säkerställa att presentationen behåller sitt ursprungliga utseende vid konvertering till PDF, är det nödvändigt att först ladda ner och installera typsnittet Figtree.

KTH:s PowerPoint-presentation ger en övergripande över KTH:s verksamhet och organistaion. Presentationen innehåller bland annat:

  • Vision och mål: Vilka vi är och vilka vi vill vara.
  • Övergripande fakta i siffror: En överblick av antal studenter, medarbetare och alumner.
  • KTH:s Hållbarhetsarbete: Vårt engagemang och de steg vi tar mot en mer hållbar framtid.
  • Utbildning: Information om våra skolor och institutioner och hur vi bedriver utbildning för att utrusta studenter för morgondagens utmaningar.
  • Forskning: Beskrivning av KTH:s forskningsstrukturer och information om bredden av KTH:s forskning.
  • Innovation: Hur vi aktivt främjar innovation och stöder omsättningen forskning till praktiska lösningar.
  • Samverkan: Våra partnerskap och samarbeten med industrier, akademier och samhällsorganisationer.
  • Nätverk: Nätverk och plattformar vi deltar i för att dela kunskap och främja utveckling.
  • Finansiell information: En översikt av intäkter och kostnader.

Presentationen anpassas fritt för att möta specifika behov och fokusområden. Vid frågor eller förslag på förbättringar kontakta Grafisk profil.

KTH-rollups

Bild av rollup

Roll- ups är ett visuellt verktyg att kunna använda vid evenemang.

Det finns ett antal rollups, tillgängliga för utlåning. Dessa rollups är ett enkelt sätt att förstärka KTH:s närvaro och varumärke vid olika evenemang.

Användningsområden: olika typer av evenemang som event, seminarier och konferenser. De passar även vid fotograferingar eller filminspelningar där det är viktigt att KTH-loggan syns och bidrar till att stärka KTH:s identitet och närvaro.

För att låna rollups, vänligen kontakta KTH:s evenemangsgrupp.  De kommer att hjälpa dig med information om tillgänglighet.