Till innehåll på sidan

Övergripande presentationsmaterial

Här hittar du presentationsmaterial som beskriver KTH:s verksamhet samt rådgivning kring användning och information om hur du beställer dem. KTH har en övergripande film, broschyr, mapp, organisationsbeskrivning och campuskarta. Det finns även ett antal KTH-rollups och en större KTH-vägg för utlåning.

Film "Research and education for a brighter tomorrow"

Filmen visades första gången i november 2016. Genom korta klipp från forsknings- och utbildningsverksamheten samt campus ger den en inblick i KTH. Primärt bygger filmen på bilder med vissa korta texter samt musk. Texten i filmen är på engelska. Filmen går att visa från KTH:s YouTube-kanal.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor, representation.

Användningsrättigheter: Filmen får användas i KTH:s kanaler. För ytterligare frågor kring rättigheter gällande filmen och musiken kontakta Tove Guldbrand  på avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan.

Campuskarta

En karta över KTH:s campus produceras varje år. I den finns en stor karta över KTH campus och mindre kartor över de övriga. Den har även en inledande text om KTH och hänvisning till KTH:s kanaler, bilder från KTH:s verksamhet, aktuella rankingsiffror, en karta över Stockholm samt en karta över Stockholms lokaltrafik.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser.

För att beställa kartor kontakta vaktmästeriet på Brinellvägen 8.

Presentation i powerpoint


KTHs: övergripande PPT ger en överblick av KTH:s viktigaste fakta och sammanfattar områdena utbildning, forskning utbildning och samverkan. Presentationen kan användas i sin helhet eller som en grund där användaren kan lägger till och tar bort sidor för skapa en relevant presentation för sitt specifika behov eller målgrupp.

Bild två innehåller en länk till en film om KTH. För att visa den behövs internetanslutning.

Bild elva har ett antal citat staplade på varandra. I presentationsläget kommer citaten var för sig.

Förslag på användningstillfälle: Olika typer av besök, evenemang som seminarier eller konferenser, vid resor.

Presentationen uppdaterades VT 2021 med en refernsgrupp från organisationen samt en styrgrupp bestående av KTH:s varumärkesansvarig, kommunikationschef, vicerektor för forskning samt vicerektor för utbildning.
PPT:n uppdateras årligen under vårtermin eller vid behov.

Förslag och synpunkter på presentationen kan skickas till Tove Guldbrand  i varumärkesgruppen på CBL.

KTH-rollups 

Roll-ups innehåller KTH:s logga, det engelska namnet samt det övergripande, flerfärgade elementet. 

Förslag på användningsområden: Olika typer av evenemang som event, seminarier och konferenser. Vid fotograferingar eller filminspelningar där KTH-loggan bör synas.

En mindre upplaga av broschyr och mapp finns i lager på KTH. För att beställa exemplar, boka in användning av roll-ups eller KTH-vägg eller för mer information om övergripande KTH-material, kontakta evenemang@kth.se .