Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling på ITM

ITM-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Miljöledning

Certifikat för ISO 14001:2015 från 2021
I certifikatet intygas att vi följer ISO 14001:2015.

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. I miljöledningssystemet har ITM-skolan definierat specifika mål för vår skola.

Läs mer om ITM-skolans miljö- och hållbarhetsarbete

Om du vill rapportera avvikelser i miljö- och hållbarhetsarbetet eller föreslå förbättringar, vänligen kontakta kth-miljo@kth.se.

Checklista för miljö och hållbar utveckling

Här hittar du som nyanställd allt om våra rutiner och mål för miljöarbetet, kontaktpersoner och utbildningar.

Checklista för miljö och hållbar utveckling

Lokalt hållbarhetsarbete

I vardagen innebär det att vi minskar vårt resande och har ekologisk frukt i våra lunchrum, för att nämna två exempel. Vår servicepersonal är väl insatta för att hantera lokala miljöfrågor såsom källsortering, energieffektiva kontor och hållbara inköp av förbrukningsvaror.

Kontakta miljösamordnare

Hållbar utveckling på ITM innebär bland annat att:

  • frukten i våra lunchrum är ekologisk
  • vi reser med tåg och att flygresor, i de fall de kan motiveras har så låg klimatpåverkan som möjligt
  • eldrivna sparkcyklar finns att tillgå för förflyttning i närområdet.
  • våra forskningsområden strävar mot en ”hållbar industri och ett hållbart samhälle"

  • vi sorterar matavfallet i våra lunchrum

  • vi underlättar för medarbetade att ta sig till och från arbetet med cykel.

Countryside road

Rutiner för ITM:s miljöarbete

Vårt miljöledningsystem styr hur vi arbetar för att leva upp till olika miljökrav. Här finns alla lokala rutiner som behövs för att göra rätt i miljöarbetet.

Miljöutbildning för anställda

KTH:s anställda, och personer som arbetar på uppdrag åt KTH, ska ha tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som är förenligt med KTH:s arbete med miljö och hållbar utveckling.

Sprouts

Nytt om miljö och hållbar utveckling på KTH

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability office för att få det senaste inom miljö och hållbar utveckling på KTH direkt i inkorgen. Spännande läsning om du vill veta mer!

ISO14001-certifikat  (pdf 128 kB)