Till innehåll på sidan

Checklista miljö och hållbar utveckling för dig som nyanställd

Som nyanställd på KTH och Skolan för Industriell teknik och management behöver du känna till våra policies och rutiner kring hållbarhet. Vi erbjuder även miljöutbildningar, lathundar samt kontaktuppgifter till skolans miljöstöd och ansvarig för miljöledningssystemet.

Policy för hållbar utveckling

Anställda och de som arbetar på uppdrag av KTH har ett ansvar för att känna till Policy för hållbar utveckling .

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

För att få bättre inblick i KTH:s miljöledningsarbete läs .

ITM:s egna handlingsprogram och miljömål hittar du här: Detaljerade hållbarhetsmål ITM 2016-2020

Grundläggande miljöutbildning

Den tvådelade miljöutbildningen introducerar KTH:s miljöledningsarbete och är obligatorisk för alla anställda. Utbildningen kan genomföras när som helst, kräver dator och hörlurar (använd gärna Firefox istället för Internet Explorer).

  • Del 1: Ett miljöcertifierat KTH – Om KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete och hur du som anställd kan bidra. Ungefärlig studietid: 20 minuter
  • Del 2: Miljö och Hållbar Utveckling – Introduktion till hållbar utveckling och hur miljö, ekonomi och sociala frågor hänger ihop. Ungefärlig studietid: 30 minuter.

Delta i miljöutbildningen genom Canvas lärplattform

Övergripande rutiner för miljöledningssystemet

ITM:s skolspecifika rutiner

Rutinerna säkerställer att vi arbetar i linje med KTH:s miljöledningssystem och miljölagstiftning. Skumma igenom samtliga rutiner och läs de rutiner som gäller dig mer noggrant.

ITM:s utvecklingsplan

ITM:s utvecklingsplan 2019-2023

Vem kan hjälpa mig med mina frågor?

Inköp och upphandling

Lathund för miljö- och hållbarhetsaspekter vid inköp och upphandling

Film som beskriver Processen inköp och upphandling

Resor

  • Behöver du resa eller kan du boka ett digitalt möte ?
  • Välj tåget framför flyget när så är möjligt.
  • Välj direktflyg om du bokar en flygresa.
  • Finns inga direktflyg så väljer du resan med minst antal mellanlandningar.

Resor på ITM skolan

Källsortering, boka resa, catering etc

Du kan du vända dig till Service center  för att få hjälp, eller lämna avvikelser/förbättringsförslag.
service@itm.kth.se

Kemikalier, brand, brandfarlig vara och arbetsmiljö

Funktionsansvariga på ITM

Miljöledningssystemet

Om du har frågor som rör miljöledningssystemet eller KTH sustainability office så kontaktar du:

KTH Sustainability office (KTHSO)
kth-miljo@kth.se

Miljöstöd

Om du är osäker på var din fråga hör hemma så kan du mejla ITM:s miljöstöd:

Sprouts

Nytt om miljö och hållbar utveckling på KTH

Prenumerera på nyheter från KTH Sustainability office för att få det senaste inom miljö och hållbar utveckling på KTH direkt i inkorgen. Spännande läsning om du vill veta mer!