Till innehåll på sidan

Rutiner och processbeskrivningar ITM

Rutiner inom vårt miljöledningsystem styr hur vi arbetar och säkerställer att vi lever upp till Bindande krav - legala och andra krav. Här finns alla lokala rutiner och verktyg som behövs för att medarbetare på ITM-skolan ska göra rätt i miljöarbetet och arbeta enligt vårt miljöledningssystem.

KTH:s övergripande rutiner inom ramen för miljöledningssystemet

En rutin är en övergripande beskrivning av hur en aktivitet eller process ska utföras. Rutinerna upprättas på övergripande nivå och omfattar hela KTH. I förekommande fall har skolorna och VS rutiner och processbeskrivningar på lokal nivå som är en avgränsad del av verksamheten.

Läs mer om KTH:s övergripande rutiner och processbeskrivningar

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-15