Miljöarbete på skolan för industriell teknik och management

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera sina medarbetare i miljöarbetet. Här beskriver ITM-skolans miljöombud hur de arbetar.

Miljöombud


Maya arbetar som personalhandläggare i personalstaben som är en enhet på skolans Deans office. Vilket innebär att hon är rådgivande och stödjande till verksamheten i det operativa arbetet med personalfrågor. Stödet omfattar bland annat frågor rörande rekrytering, arbetsrätt, kollektivavtal, personalpolitik och hantering av anställningar. Arbetet med miljöledningssystemet driver Maya tillsammans med Adde Jeihouni.
Maya Salame
msalame@kth.se

Adde arbetar som vaktmästare på skolans servicecenter som är en enhet på skolans Deans office. Som vaktmästare arbetar Adde över hela skolan med allt från avfallsfrågor till inköp vilket är viktigt i miljöarbetet. Arbetet med miljöledningssystemet bedriver Adde tillsammans med Maya Salame.
Adde Jeihouni
jeihouni@kth.se

Miljögrupp

Alla medlemmar i ITM-skolans miljögrupp hittar du på skolans intra.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp