Till innehåll på sidan

Miljö- och hållbarhetsarbete på skolan för industriell teknik och management (ITM)

Här finns information om ITM:s miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan vid behov egna specifika hållbarhetsmål och handlingsprogram. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning. Mål, handlingsprogram, rutiner och annan relevant dokumentation för ITM finns att hitta du på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på ITM

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

På ITM har skolchefen det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för ITM:s miljö- och hållbarhetsarbete