Miljöarbete på skolan för industriell teknik och management

Miljöombudets uppgift är att tillsammans med skolledningen systematiskt stödja, samordna, medverka och driva skolans miljö- och miljöledningsarbete. Som miljöombud ska man även informera och engagera sina medarbetare i miljöarbetet. Här beskriver ITM-skolans miljöombud hur de arbetar.

Miljöombud

Annika Lilja

Annika Lilja arbetar som serviceansvarig på ITM-skolan, vilket innebär att Annika ansvarar för enheten som ger basservice till skolans institutioner på campus. Annika sitter även med som sekreterare på ledningsgruppsmöten, dekanmöten, administrativa ledningsgruppsmöten samt samverkansmöten. Närheten till ledningen är en stor fördel i arbetet med miljöledningssystemet som hon tillsammans med Maya Saleme driver på skolan.

Servicecentret som Annika ansvarar för är placerad under skolans Deans Office.

anlil@kth.se
Telefon: 08-790 9566

Miljöombud

Maya Salame
msalame@kth.se

Adde Jeihouni
jeihouni@kth.se

Miljögrupp

Alla medlemmar i ITM-skolans miljögrupp hittar du på skolans intra.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp