Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Miljö- och hållbarhetsarbete på skolan för industriell teknik och management (ITM)

Här finns information om ITM:s miljö- och hållbarhetsarbetet i den egna verksamheten. I enlighet med ISO 14001:2015 och utifrån KTH:s övergripande hållbarhetsmål upprättar skolan egna handlingsplaner. Lokala rutiner finns inom de områdena med behov av detaljstyrning. Mål, rutiner och annan relevant dokumentation för ITM hittar du på denna sida.

Miljö- och hållbarhetsarbete på ITM

Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Verksamhetsstöd (VS).

På ITM har skolchefen det övergripande ansvaret för att verksamheten har en organisation och arbetssätt som säkerställer ett systematiskt miljöledningsarbete i enlighet med ISO 14001:2015 och KTH:s hållbarhetsmål inom miljö- och hållbar utveckling. Arbetet samordnas i samarbete med skolans administrativa chef och ansvariga funktioner.

Ett lyckat miljö- och hållbarhetsarbete på KTH är beroende av att samtliga medarbetare är engagerade och aktiva i arbetet. Alla ska känna till KTH:s policy för hållbar utveckling, hållbarhetsmålen och veta vilka rutiner de berörs av i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson för ITM:s miljö- och hållbarhetsarbete