Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

v.43 och v.45

Intern miljörevision 2018

Under okt-nov 2018 genomförs den årliga interna miljörevision på KTH.

Fokusområden för den interna miljörevisionen:

 • Verksamhetsprocesser - kvalitetsprocessen för utbildning och forskning, rekryteringsprocessen och processerna för avfall och tjänsteresor.
 • Uppföljning och utvärdering av hållbarhetsmålen med stöd av indikatorer/statistik.
 • Uppföljning och utvärdering av lagefterlevnad. 
 • Omorganisationen av skolor och Universitetsförvaltningen med fokus på integrering av hållbar utveckling
 • Ständig förbättring- Uppföljning av avvikelser och förbättringsförslag från intern och extern miljörevision

Mer information intern miljörevision 2018

Miljöledningssystem

Extern miljörevision och omcertifiering

Under april har det genomförts en extern miljörevision av KTH. Utfallet av miljörevisionen blev mycket bra: med två mindre avvikelser, 14 förbättringsförslag och många positiva iakttagelser har KTH klarat miljörevisionen och kommer att bli omcertifierat utifrån de nya kraven i ISO 14001:2015. Detta innebär att KTH:s miljöledningsarbete har utvecklats gällande:

 • Ledarskap och engagemang
 • Organisation och arbetssätt
 • Omvärlds- och intressentanalyser
 • Riker och möjligheter
 • Integrering av hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsprocesser
 • Beaktande av livscykelperspektiv

Ett stort tack till alla som bidrar till KTH:s arbete med miljö- och hållbar utveckling, det ger resultat! Till er som har medverkat under den externa miljörevisionen vill vi rikta ett särskilt tack för er tid och det jobb ni lagt ned!

KTH Revisionsrapport 2018 (pdf 299 kB)

6 December, 2018

TEDxKTH Woman: Showing up

The theme for this year’s TEDWomen conference is Showing Up, and at KTH this is exactly what we’re about to do. Showing up to demand solutions to the everyday challenges facing women in all walks of life. Showing up to be heard, seen and celebrated for our achievements large and small. Showing up to inspire, motivate and impress each other.

Date: 6 December, 13.00-18.30.
Place: KTH Library.
  More information and registration 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp