Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Porträtt i miljö med KTH:s campus i bakgrunden.
Per Lundqvist, ny vicerektor för hållbar utveckling, på KTH.

Ny vicerektor för hållbar utveckling

Hallå där Per Lundqvist, professor i energiteknik, som från och med första april är KTH:s vicerektor för hållbar utveckling. Hur känns det?

Webbinarium 28 Maj

Webbinarium KTH:s nya mål för hållbarhet och klimat

KTH ska vara ett ledande tekniskt universitet som arbetar för hållbar utveckling, jämställdhet och klimatanpassning och ett klimatneutralt samhälle.

Välkommen till ett webbinarium för att lära dig mer om de nya universitetsövergripande hållbarhetsmålen och klimatmålen samt hur vi kommer att arbeta för att nå dem.

logotyp "qvalify ISO 14001"

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

Läs mer om KTH:s miljöledningssystem

KTH:s nya mål för hållbarhet

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

20-21 APRIL

Extern miljörevision 20-21 april, 2020

Under april genomfördes den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen var att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Läs mer om interna och externa miljörevisioner

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Nyheter och evenemang inom hållbar utveckling på KTH 

Evenemang