Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och samverkan med samhälleliga aktörer. KTH:s värdegrund bygger på övertygelsen att utbildning och forskning ska bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

För att skapa kontinuitet och effektivitet i hållbarhetsarbetet har KTH ett miljöledningssystemen enligt miljöledningsförordningen för statliga myndigheter och är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Aktuellt

Så här bokar du dina internationella tågbiljetter

Internationella tågbiljetter kan inte bokas i Egencias onlinebokningsportal. Men du kan få hjälp med att boka din tågbiljett från Egencias kundtjänst via chatt, mejl eller telefon.

Tjänsteresa steg-för-steg (KTH Intranät)

Regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter

KTH ska som myndighet genomföra åtgärder för att spara energi enligt nytt uppdrag från regeringen. Mängden el som köpts samt åtgärder ska regelbundet redovisas till regeringen till och med mars 2023.

Läs mer

NYTT

Digital utbildning om KTH:s hållbarhetsarbete

Samtliga anställda på KTH kan bidra till hållbar utveckling. Denna digitala utbildning handlar om KTH:s hållbarhetsmål och arbetet som görs, och ska göras för att nå dem. Du som medarbetare ska känna till hållbarhetsmålen samt veta hur du utifrån din roll kan bidra till dessa.

Beräknad tidsåtgång: cirka 40 min
Språk: svenska och engelska. 

Lär dig mer om hållbar utveckling på KTH

Här finns en presentation som du som chef kan använda som ett stöd när du ska skapa dialog om vårt arbete med hållbar utveckling! Presentationen förklarar mål, syfte och bakgrund och är både på svenska och engelska.

Presentationsmaterial internutbildning om hållbar utveckling på KTH (pdf 967 kB)

Kontakt

För mer information eller förfrågningar angående utbildningens innehåll, kontakta kth-miljo@kth.se
För teknisk support, kontakta it-support@kth.se

Kalender

Miljö och hållbar utveckling på KTH 

KTH använder sina byggnader för undervisning, labb- och kontorsverksamhet och påverkar miljön genom användning av energi och vatten samt i samband med ny- och ombyggnationer. Miljöpåverkan uppkommer genom tjänsteresor och transporter samt genom inköp av varor och tjänster. 

Campusområdenas utomhusmiljöer används i forsknings- och utbildningssyfte samt för att stärka den biologiska mångfalden genom bevarande av grönytor, odlingslådor för anställda, bikupor, samt plantering av nya träd. 

KTH:s hållbarhetsmål

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet