Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Porträtt av Johan Rockström
– Vi står inför stora systemförändringar. Vi är inne i en ny renässans. Hållbarhet visar sig alltmer vara vägen till en modern välfärd, som kan ge stabilare samhällen och i förlängningen en fredligare samtid, säger Johan Rockström, klimatforskare och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research. Foto: Fredrik Persson

”Vi blir inte lyckligare av att konsumera mer”

Klimatforskaren Johan Rockström får KTH:s stora pris 2021

Johan Rockström har länge varnat för att klimatutvecklingen på jorden går mot ett globalt krisläge. Idag leder han ett av Europas främsta miljöforskningsinstitut.

logotyp "qvalify ISO 14001"

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Miljöledningssystemet finns på KTH:s intranät, här finns information, dokument, rutiner och hållbarhetsmålen.

Läs mer om KTH:s miljöledningssystem

KTH:s nya mål för hållbarhet

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s nya hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

20-21 APRIL

Extern miljörevision 20-21 april, 2020

Under april genomfördes den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen var att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Läs mer om interna och externa miljörevisioner

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Nyheter och evenemang inom hållbar utveckling på KTH 

Evenemang