Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

KTH topprankat i hållbarhet

KTH är tvåa i världen av universiteten vad gäller anständiga arbetsvillkor. Trea på att bidra till hållbar industri och innovationer. På nionde plats när det gäller klimatet.

> KTH i världstoppen inom hållbar utveckling

Miljöledningssystem

OMORGAnISATION

Omorganisationen av KTH:s miljöledningssystemet

Omorganisationen av miljöledningsystemet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2019.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

sök

Studentmedarbetes sökes!

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem. Vi söker nu en engagerad studentmedarbetare som kan stötta oss i vårt arbete kring kommunikation och evenemang.

> Läs mer om tjänsten

8-9 april 2019

Extern miljörevision

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Sustainability Events

21 august

Bike day and Sustainability Square

Spring cleaning? Is your bike skipping a gear or you need to patch your tire. Take the opportunity to recycle what no longer gives you joy at Stockholm Vatten and Avfall's Pop-up Recycling Container and get help to service your bike.

Date: 21 August, 10.00-14.00
Place: KTH Entré and Vallhallavägen 79
> More information and programme

19 september

Sustainability Pub for PhD students

Say hello, grab a drink and a bite while you mingle with fellow doctoral candidates from Stockholm region interested in and or working within sustainability research. 

Date: September 19th kl.17:00-19:00 Place: Brinellvägen 8, pl.11
Guest Speaker: Sverker Sörlin, historian of ideas and professor of Environmental History, KTH

Register for the pub night here

Accelerating the implementation of sustainable development in the curriculum, 10-11 Sep

KTH is co-hosting a conference for teaching professionals focusing on how to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institutions. 

> Learn more, submit abstracts and register

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling