Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

10 okt - 10 nov 2017

Interna miljörevisioner

Interna miljörevisioner genomförs under 10 okt - 10 nov på alla skolor, UF och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur miljöprestandan har förbättrats. Berörda kontaktas av skolans / UF:s miljöombud.

> Mer information

KTH Clean Air Network

Welcome to a kick-off meeting to identify and unite the competences at KTH/SU/IVL that can contribute to air quality solutions.

When: September 28th, 2017
Where: UF lokal bakfickan plan 4 – 13:00-15:00

>more information

16 nov

KTH Sustainability Research Day 2017

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.
Datum: 16 november, kl.13:00-17.00
Plats: Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Språk: Svenska

Mer information

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

Event

Dome of Visions

Rum för hållbara visioner, forskning, dialog och möten mellan människor.
se program med aktiviter och seminarier i Domen

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Kalender

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp