Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

10 okt - 10 nov 2017

Interna miljörevisioner

Interna miljörevisioner genomförs under 10 okt - 10 nov på alla skolor, UF och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur miljöprestandan har förbättrats. Berörda kontaktas av skolans / UF:s miljöombud.

> Mer information

Är du intressera av att arbeta som Intern miljörevisor?

Vi söker fler interna miljörevisorer som vill hjälpa oss att följa upp miljö-och hållbarhetsarbetet på KTH. Revisionerna består av intervjuer och platsbesök.

Arbetet innefattar:
3 dagars utbildning
Minst en revision x 3 arbetsdagar/år
KTH Sustainability Office står för kostnad för utbildning och arbetstid för revisionerna.
Utbildning i miljöledning ingår.

Intresseanmälan skickas till kth-miljo@kth.se

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här

16 nov

KTH Sustainability Research Day 2017

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning.
Datum: 16 november, kl.13:00-17.00
Plats: Nymble, Drottning Kristinas väg 15
Språk: Svenska

Mer information

cesc Konferens nov 21

Så kan Sverige digitalisera för hållbarhet

Är digitaliseringen ett hinder på vägen eller en möjlighet för en hållbar samhällsutveckling? Hur säkerställer vi att effektivare processer också bidrar till hållbarhet? Vilka är de konkreta miljöproblem som digitaliseringen kan lösa? KTH bjuder in till en heldag om hur Sverige kan digitalisera för hållbarhet.

Date: November 21 Location: Nalen, Regeringsgatan 74
Mer information och anmälan

Film Nov 29

Short film “Apple Grown in Wind Tunnel”
Date:
 29 November 6:00pm

More information and registration here 

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp