Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

IT-hjälp till självhjälp för hemlösa

Med hjälp av digital teknik, smarta mobiler, pennor och klockor har en stor grupp hemlösa i Stockholm kunnat förbättra sin livssituation. Nu vill KTH-forskaren Stefan Johansson använda spel som stöd till en grupp hemlösa som har särskilt komplexa problem. 

> Läs mer

Miljöledningssystem

OMORGAnISATION

Omorganisationen av KTH:s miljöledningssystemet

Omorganisationen av miljöledningsystemet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2019.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

Extern miljörevision och omcertifiering VT2018

I april 2018 genomfördes det en extern miljörevision av KTH. KTH är nu omcertifierat utifrån de nya kraven i ISO 14001:2015.

KTH Revisionsrapport 2018 (pdf 299 kB)

Events inom miljö- och hållbar utveckling

Meeting with the Swedish Environmental Protection Agency

KTH researchers are welcome to meet the Swedish EPA about their annual Research Call. 

Date: 7 March, 13.00-15.00
Place: Brinellvägen 8, floor 11, room Styrelserummet
> More information and registration here

Konferens av KTH och IVL

Vattenbristen - utmaningar och lösningar i ett förändrat klimat

De senaste tre åren har Sverige drabbats av svår torka. Genom kunskap och samverkan kan vi använda – och återanvända – vatten smartare i framtiden. Välkommen till en spännande heldag om vatten – vår viktigaste resurs.

Datum: 21 mars, 10.00-15.00.
Plats: KTH huvudbibliotek samt KTH vattencentrum.
> Mer information, program och anmälan

opportunity

Become a visiting researcher at SEI

Stockholm Environment Institute (SEI) welcomes applications from KTH researchers and PhD students wishing to spend time as visiting researchers SEI centres around the world. The opportunity includes a working space in an exciting research environment and requires that the visiting researcher is receiving salary from KTH.

> More information

Workshop for the network KTH Food Sustainability

Workshop on food sustainability for all KTH researchers and teachers interested in food sustainability along the food supply value chain.

Date: 13 March, 09.00-13.00
Place: Salongen, KTH main library
> More information and program
> Registration

Call for abstracts

Accelerating the implementation of sustainable development in the curriculum, 10-11 Sep

KTH is co-hosting a conference for teaching professionals focusing on how to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institutions. 

> Learn more, submit abstracts and register