Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Miljöledningssystem- Förberedelser inför omcertifieringen i april 2018

KTH:s verksamhet är certifierad enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001. KTH ska under våren omcertifieras enligt en ny version av standarden som kom 2015. Det innebär att KTH centralt, förvaltningen och skolorna arbetar gemensamt med att anpassa miljöledningssystemet till den nya versionen av standarden. Just nu pågår ett arbete med att genomföra omvärlds- och intressentanlyser. Ett stort tack till er alla som medverkar i arbetet och bidrar till att miljö och hållbarhetsarbetet utvecklas och förbättras. Mer information om miljörevisioner på KTH här.

Rapport

Intern miljörevision 2017

Under okt-dec 2017 genomfördes den årliga interna miljörevision på KTH. Sammanställd revisionsrapporten för hela KTH finns att läsa här:

Intern miljörevisionsrapport HT17 (pdf 77 kB)

Positiva iakttagelser interna miljörevision HT17 (pdf 61 kB)

Förbättringsförslag interna miljörevision HT17 (xlsx 210 kB)

Avvikelser interna miljörevision HT17 (pdf 76 kB)

KTH Royal Institute of Technology proudly hosts ISCN 2018 Sustainable Development: Acting with Purpose, June 11-13th in Stockholm.

Registration is now open

>More information

Workshop 8 mars

Webbplattform för integrering av hållbar utveckling i undervisningen

Plattformen är ett verktyg som kan användas kostnadsfritt av lärare på KTH för att användas inom lärande för hållbar utveckling. Den bygger på lärandeprincipen ”blended learning”, dvs. att utnyttja det bästa av både klassrumsaktiviteter och nätaktiviteter. På online-plattformen finns det inspelade föreläsningar, stöd för interaktiva klassrumsseminarier, förslag på litteratur, lärarhandledningar samt infrastruktur för datorbaserade kunskapsprov och inlämningsuppgifter. Tag med egen dator! Datum: 8 mars, kl 13.00 – 16.00 Plats: Presidiet, Brinellvägen 8. Anmälan:  https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/integrering-av-hallbar-utveckling-i-undervisningen-7-feb-2018-1.791185

Formas information meeting 16 March

Information about Formas' annual open call

KTH invites you to an information meeting about Formas' annual open call 2018 which opens on 1 March and closes on 12 April 2018. You will hear presentations from Formas, members of an evaluation panel and researchers from KTH who have previously received funding. Welcome, no registration is needed.

Time: 16 mars 10-12
Place: KTH, room K1, Teknikringen 56

konferens 22 mars

KTH/NMC - Modiga mål som drivkraft i näringslivets hållbarhetsarbete

NMC och KTH bjuder in till en halvdagskonferens där forskare från olika discipliner, näringslivsrepresentanter och deltagare diskuterar ”modiga mål” som ställer in siktet på det som verkligen är hållbart för morgondagens marknad. Mer information och anmälan

Tid: Torsdag 22 mars 2018 kl. 13:00 – 16:00
Plats: Ångdomen, KTH Biblioteket

Konferens 12 april

KTH/IVL - Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle

Den 12 april välkomnar IVL och KTH till den gemensamma halvdagskonferensen Nya tekniker för ett klimatsmart samhälle. Under dagen kommer vi belysa teknikområden som är kritiska för att minska Sveriges klimatpåverkan och där det just nu sker stor utveckling.

Tid: Torsdag 12 april 2018 kl. 13.00-17.15
Plats: KTH sal Q1, Osquldas väg 4, Stockholm

> info och anmälan

Lunchseminarium 22 feb

Företags roll för en allt mer hållbar utveckling samt deras behov av kompetens och samarbete med högskolor som KTH

En betraktelse av Jan Agri, strategisk rådgivare och affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor. Jan kommer att beskriva hur miljö-/hållbarhetsarbetet i svensk industri har utvecklats sedan slutet av 80-talet och även vad som har präglat näringslivets affärsinriktade hållbarhetsarbete samt vad som kan komma att prägla dess fortsatta utveckling. Vad kan det innebära för företagens förväntningar på civilingenjörer som börjar arbeta i näringslivet de närmaste åren? Vilka behov har de av samarbete med högskolor? Datum: 22 februari kl. 12.00-13.15. Plats: B3, Brinelvägen 23 KTH Sustainability Office bjuder på lunchwraps! Anmäl dig här senast, 12 februari: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event-semiarier/foretags-roll-for-en-allt-mer-hallbar-utveckling-22-feb-2018-1.791191

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp