Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

KTH topprankat i hållbarhet

KTH är tvåa i världen av universiteten vad gäller anständiga arbetsvillkor. Trea på att bidra till hållbar industri och innovationer. På nionde plats när det gäller klimatet.

Mauro Onori, prefekt för institutionen för industriell produktion.

En förebild som väljer bort flyget

Klimatpåverkan från flygresor är ett stort problem och akademiker är bland de värsta syndarna. Mauro Onori bestämde sig för att förändra sitt beteende och även inspirera andra att göra detsamma. >En förebild som väljer bort flyget

Odlingsmark inne i berget

Nästan mitt i Stockholm finns 40 000 kvadratmeter odlingsmark. Inne i ett bergrum frodas mängder av bladgrönsaker, redo att säljas till butiker och företag.
– Vårt långsiktiga mål är att skapa ett decentraliserat nätverk av inomhusfarmar runtom i Sverige, så all odling kan ske i närheten av kunderna och konsumenterna. Säger KTH-studenten Albert Payaro.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

Månadens hållbarhetsprojekt

Lärande för hållbar utveckling

Monika Olsson är kursansvarig för kursen Lärande för hållbar utveckling. Syftet är att ge lärare verktyg att integrera idéer och frågeställningar kring hållbar utveckling.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

Miljöledningssystem

OMORGAnISATION

Omorganisationen av KTH:s miljöledningssystemet

Omorganisationen av miljöledningsystemet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2019.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

8-9 april 2019

Extern miljörevision

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Events inom miljö- och hållbar utveckling

Valorization of solid wastes and gases into energy and biobased products

Taming microbial consortia to desired products. Claire Dumas is a researcher at the National Institute of Agronomic Research (INRA), Toulouse, in bioprocesses engineering. Her research focuses on link between transfert phenomena and microbial reactions. Welcome to this lunch lecture!

Date: 25 April, 12.00-13.00
Place: Room Pacific, Teknikringen 10 B, ground floor
> Read more

Accelerating the implementation of sustainable development in the curriculum, 10-11 Sep

KTH is co-hosting a conference for teaching professionals focusing on how to integrate, promote or otherwise catalyse the implementation of teaching on sustainable development at higher education institutions. 

> Learn more, submit abstracts and register

För fler fabriker i Sverige – så kombinerar vi tillväxt med hållbarhet

Runt millennieskiftet lades många fabriker ner i Sverige. Idag satsas det för fullt på produktion. Hur viktig är produktionen för Sverige egentligen och kan man skapa tillväxt och samtidigt vara hållbar?

Tid: 23 april, 17.00-18.00
Plats: Sal F2, Lindstedtsvägen 26
> Mer information och anmälan

opportunity

Become a visiting researcher at SEI

Stockholm Environment Institute (SEI) welcomes applications from KTH researchers and PhD students wishing to spend time as visiting researchers SEI centres around the world. 

> More information