Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Miljöledningssystem

Extern miljörevision och omcertifiering

Under april har det genomförts en extern miljörevision av KTH. Utfallet av miljörevisionen blev mycket bra: med två mindre avvikelser, 14 förbättringsförslag och många positiva iakttagelser har KTH klarat miljörevisionen och kommer att bli omcertifierat utifrån de nya kraven i ISO 14001:2015. Detta innebär att KTH:s miljöledningsarbete har utvecklats gällande:

  • Ledarskap och engagemang
  • Organisation och arbetssätt
  • Omvärlds- och intressentanalyser
  • Riker och möjligheter
  • Integrering av hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsprocesser
  • Beaktande av livscykelperspektiv

Ett stort tack till alla som bidrar till KTH:s arbete med miljö- och hållbar utveckling, det ger resultat! Till er som har medverkat under den externa miljörevisionen vill vi rikta ett särskilt tack för er tid och det jobb ni lagt ned!

KTH Revisionsrapport 2018 (pdf 299 kB)

Rapport

Intern miljörevision 2017

Under okt-dec 2017 genomfördes den årliga interna miljörevision på KTH. Sammanställd revisionsrapporten för hela KTH finns att läsa här:

Intern miljörevisionsrapport HT17 (pdf 77 kB)

Positiva iakttagelser interna miljörevision HT17 (pdf 61 kB)

Förbättringsförslag interna miljörevision HT17 (xlsx 210 kB)

Avvikelser interna miljörevision HT17 (pdf 76 kB)

Bike day at KTH Campus

Welcome to Bike day at KTH Campus! This year you can bring your bike to the Pop-up bike workshop where two bike mechanics will help you fix your bike. Alien Bikes are back with their crazy bikes for you to try. You can also participate in a competition and win a recycled bike.

When: 22 August, 10:00-15:00.
Where: KTH Entré Square. 

Read more

20 september

Clean Air Network Open Meeting

Our vision: We address the Clean Air challenge from the source to the impact on humans and society.

Clean Air Network is organizing an Open Meeting at KTH where all interested stakeholders can meet and find a way to go forward together. The objectives of the meeting are to: Gather stakeholders, Present the network, Present Vinnova KC call, and Start thinking of common projects.

More information and registration here
Registration latest 2018-09-13 via this form: https://goo.gl/forms/8sKfaIBwyZlSOVsn1

August 22, 2018

Seminar: Research and research collaboration for Agenda 2030

KTH researchers are welcome to a seminar where we will take a practical approach to sustainability at KTH and the SDGs in relation to research and research collaboration.

When: 22nd August 2018, 14:30-17:00
Where: Multi-Purpose Hall Open Labs, Valhallavägen 79
More information and registration

September 5, 2018

SEI-KTH joint research seminar on the Sustainable development goals, 5 Sept

In september Stockholm Environment Institute and KTH will hold a networking seminar to identify research needs and possible areas of collaboration between SEI and KTH concerning the SDGs. More information and registration here.

When: September 5, 14.00-15.30
Where: KTH Campus. Room TBA

KTH is certified according to the international environmental management standard ISO 14001.

Certificate (pdf 173 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp