Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bindande krav - legala och andra krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, vilka tillsammans kallas bindande krav.
Kraven ska identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

Laglista - Lagbevakning

Laglistan finns i ett webbverktyg som tillhandhålls av WSP. WSP hjälper KTH med förändringar i lagstiftningen; då lagar, förordningar och föreskrifter ändras eller då nya tillkommer. I laglistan är alla bindande krav samlade som berör miljöområdet – den yttre miljön.

I laglistan finns texter som förklarar hur KTH berörs av kraven samt hur dessa efterlevs. Alla anställda har behörighet till laglistan och kan ta del av informationen som finns där.

Genom att ”tagga” din skola i laglistan kan du se skolspecifik text; hur skolan ytterligare berörs och hur skolan gör för att leva upp till kraven.

Laglistan administreras av KTH Sustainability Office. 

Se även: övergripande rutin, Bindande krav - legala och andra krav.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss på KTH Sustainability Office, kth-miljo@kth.se .

Gå till laglistan (WSP) - läsbehörighet

Vad säger ISO14001?

Bindande krav - legala och andra krav

För att vara miljöcertifierad krävs att KTH identifierar de bindande krav som man omfattas av och tar hänsyn till dessa i miljöledningssystemet samt fastställer hur dessa är tillämpliga för organisationen. Organisationen skall även upprätthålla dokumenterad information om dessa bindande krav.