Till innehåll på sidan

Bindande krav - legala och andra krav

KTH omfattas av lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet, namnges som Bindande krav - legala och andra krav.

För att vara miljöcertifierade ska dessa krav identifieras, efterlevas och förändringar i kraven bevakas och följas upp.

Laglista - Lagbevakning

Webbverktyget med laglistor är behjälpliga i att förändringar i lagar, förordningar och andra krav hålls aktuella. KTH:s skolor och GVS har en egen förteckning över de bindande krav man omfattas av och hur kraven uppfylls.
Alla anställda kan logga in och ta del av informationen.

Förteckningen av laglistor för KTH skolors och GVS, administreras av KTH Sustainability Office.

Se även: övergripande rutin, Bindande krav - legala och andra krav.

Från 4 januari 2021 är WSP leverantör av KTH:s laglista.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss på KTH Sustainability Office,

Logga in i Laglistan

Logga in

Vad säger ISO14001?

Bindande krav - legala och andra krav

För att vara miljöcertifierad krävs att KTH identifierar de bindande krav som man omfattas av och tar hänsyn till dessa i miljöledningssystemet samt fastställer hur dessa är tillämpliga för organisationen. Organisationen skall även upprätthålla dokumenterad information om dessa bindande krav.