Till innehåll på sidan

KTH Sustainability Office

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office under ledning av KTH:s vicerektor för hållbar utveckling och KTH:s hållbarhetschef i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS).

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

KTH har sedan 2011 arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan i projektform. Arbetet leds av vicerektor för hållbar utveckling, Göran Finnveden.

Gemensam mejladress: sustainability@kth.se

KTH:s Miljöledningsystem

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Arbetet med KTH:s miljöledningsystem leds av hållbarhetschefen i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). På KTH Sustainability Office arbetar hålbarhetsstrateger med olika inriktningar. 

Gemensam mejladress kth-miljo@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sustainability@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-07-20