Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Sustainability Office

KTH Sustainability Office arbetar med integrering av miljö och hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan och ansvarar för KTH:s miljöledningssystem och miljöfrågor som rör campus. Miljö och hållbarhetsarbetet på KTH drivs centralt av KTH Sustainability Office i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS).

KTH:s Miljöledningsystem

KTH är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 sen 2015. Arbetet med KTH:s miljöledningsystem leds av hållbarhetschefen i samarbete med KTH:s ledning, skolledning och ledningen för verksamhetsstöd (VS). På KTH Sustainability Office arbetar hållbarhetsstrateger med olika inriktningar. 

Kontakt

Gemensam mejladress: kth-miljo@kth.se

Hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan

KTH har sedan 2011 arbetat med integrering av miljö och hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. 

Kontakt

Gemensam mejladress: sustainability@kth.se

Hållbarhetschef

Kristina Von Oelreich
Kristina Von Oelreich hållbarhetschef krvo@kth.se 087908831 Profil

Hållbarhetsstrateg

Kontaktperson för Verksamhetsstödet (VS), avfallshantering, mat och servering och biologisk mångfald.

Sabine Micksäter
Sabine Micksäter Hållbarhetsstrateg sabinemi@kth.se 087906087 Profil

Central KLARA-administratör

Hållbarhetsstrateg

Kontaktperson för EECS-skolan, resor och transporter och hållbara byggnader.

Hållbarhetsstrateg

Intern och extern miljörevision och lagbevakning. 

Clara Öktem Södergren
Clara Öktem Södergren hållbarhetsstrateg claraos@kth.se Profil

Hållbarhetsstrateg

Intern och extern kommunikation och samverkan, mat och servering samt biologisk mångfald.

Erica-Dawn Egan
Erica-Dawn Egan hållbarhetsstrateg edegan@kth.se 087908820 Profil

Projektledare

Projektledare för hållbar utveckling inom KTH:s utbildning. Kontaktperson Lärande för hållbar utveckling och Verktygslådan.

Héléne Hermansson-Järvenpää
Héléne Hermansson-Järvenpää projektledare heleneh@kth.se 087908862 Profil

Projektledare

Projektledare för hållbar utveckling inom KTH:s forskning och klimat.