Till innehåll på sidan

Rapportera avvikelse eller förbättringsförslag

Har du några förslag på hur KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete kan förbättras?
Det kan tex. vara inom utbildning, forskning och samverkan.
Även förbättringsförslag på hur vi minska miljöpåverkan från verksamhetens tjänsterresor, upphandlingar, byggnader, avfalls- och kemikaliehantering samt utomhusmiljöerna på campusområdena.

Du kan också ställa frågor till oss på KTH Sustainability Office, Fastighetsavdelningen, PD, VS genom denna portal eller mejla till kth-miljo@kth.se

Allt som skickas in dokumenteras och följs upp, avvikelser stängs genom att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs. Varje år görs också en sammanställning som presenteras för ledningen.

Vad säger ISO14001?

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

En avvikelse inträffar när ett krav i miljöledningssystemet inte uppfylls. En korrigerande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att avvikelsen ska avhjälpas och en förebyggande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att en avvikelse inte ska kunna inträffa.