Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

36 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.
​​​​​​​> Läs mer ​​​​​​​

KTH topprankat i hållbarhet

KTH är tvåa i världen av universiteten vad gäller anständiga arbetsvillkor. Trea på att bidra till hållbar industri och innovationer. På nionde plats när det gäller klimatet.

> KTH i världstoppen inom hållbar utveckling

Miljöledningssystem

OMORGAnISATION

Omorganisationen av KTH:s miljöledningssystemet

Omorganisationen av miljöledningsystemet kräver en del systemförändringar i KTH:s administrativa stödsystem samt för andra system som använder dess data eller på andra sätt påverkas av omorganisationen.

Omläggningen inom miljöledningssytemet är pågående. Uppdateringar kommer löpande under våren 2019.

Vid frågor kontakta: kth-miljo@kth.se

Workshop om en klimatstrategi för KTH

För KTH anställda och studenter. Möjlighet att delta i två workshops (välj en eller båda):

Workshop 1: Mat, energi, fastighetsbestånd, avfallshantering, inköp- och upphandling

Datum och tid: 23 oktober, 9:00-11:00 (inklusive fika)
Plats: Brinellvägen 8, matsalen pl.4
Anmäl dig till workshop 1 här

Workshop 2: Tjänsteresor, investeringar, utbildning, forskning, samverkan och nyttiggörande, studenter

Datum och tid: 23 oktober, 14:00- 16:00 (inklusive fika)
Plats: Brinellvägen 8, matsalen pl.4
Anmäl dig till workshop 2 här
 

8-9 april 2019

Extern miljörevision

Under april genomförs den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen är att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Sustainability Events

KTH Sustainability Research Day, 28 november 2019

KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Årets tema är partnerskap och samverkan för en hållbar framtid.

Tid: 28 november 2019, kl.13:00-17:00
Plats: Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19
Moderator: Karin Larsdotter, KTH Sustainability Office
Språk: Svenska och engelska
FRITT INTRÄDE

Anmäl dig här

100 students needed - ASAP!

Accelerate your skills in sustainability and leadership. KTH is proud to be hosting ASAP’s Sustainability Leadership Training.

Date: November 8th. Location: KTH Royal Institute of Technology Participants: Ecolabelling Sweden, Sustainergies, Accenture, LRF The Federation of Farmers, SCA and Stena Recycling.

Link to more information and application

Event på KTH inom miljö och hållbar utveckling