Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mat och servering

Tips vid beställning av mat

KTH strävar efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt, därför uppmuntrar vi er att beställa närproducerat, vegetariskt och efter säsong.

- KTH:s upphandlade cateringleverantörer är kunniga och hjälper er med hållbara och klimatsmarta menyer och beställningar.

- Beställ inte engångsartiklar. Porslin och köksartiklar ska nyttjas vid catering och evenemang.

- Engångsartiklar i plast helt ska undvikas i cateringbeställningar och inköp

- Välj i förstahand växtbaserade måltider.

- Närproducerad rekommenderas. 

- One Planet Plate guidar dig till hållbara måltider som tar hänsyn till klimatet. Att äta inom ramen för planetens gränser med One Planet Plate är färgglatt, hälsosamt och spännande. 

One Planet Plate - Hållbara måltider (Världsnaturfonden WWF)

Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2025

5.23 KTH ska vara pådrivande när det gäller att beakta miljö och hållbar utveckling inom ramen för mat och servering.

5.24 KTH ställer krav i sina upphandlingar och beställningar vad varje måltid maximalt får släppa ut i form av koldioxidekvivalenter per måltid.

Delmål för mat och servering uppnått senast vid utgången av 2022

5.25 KTH ställer systematiskt konkreta klimat- och hållbarhetskrav i upphandling och ramavtal för catering samt klimat och hållbarhetskrav på restauranger där KTH har ett avtal med hyresgästen.

5.26 I KTH:s upphandlingar och beställningar av cateringstjänster följs KTH:s Riktlinjer för hållbara evenemang och konferenser och specifikt de om förtäring.

5.27 KTH och fastighetsägaren har i samverkan med restauratörerna utvecklat hållbarhetskriterier för deras verksamhet.

Handlingsplan för hållbarhetsmål resurshushållning 2021-2025

Handlingsplanen beskriver åtgärder, beslutsfattare, ansvarig chef i linjeorganisationen, resurser och när åtgärderna senast ska vara genomförda och hur beslut om åtgärderna ska kommuniceras.

Handlingsplan för de universitetsövergripande hållbarhetsmålen 2021-2025

Åtgärder

  1. Säkerställ systematiska och välgrundade klimatkrav och hållbarhetskrav på catering vid såväl upphandling som vid beställningar. Det sker utifrån vedertagna krav och standarder inom området.
  2. Kunskapsutbyte sker mellan forskare och restauratörer på KTH:s campusområden för att främja samhällets medvetenhet kring livsmedel, klimat och hållbar utveckling.